kt-axa
หน้าหลัก | Customer Care | En
 
 
 
 
   
 
ปรัชญา บทนำ การบริหารทรัพยากรบุคคล kt-axa

        กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต   มีตำแหน่งงานมากมายที่รอให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา โดยพนักงานของเรา
จะได้รับการฝึกอบรมทั้งในด้านการบริหารงาน เทคนิคการทำงาน การเรียนภาษาอังกฤษ


kt-axa ปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคล กรุงไทย-แอกซ่า

     
 
เป็นหุ้นส่วนธุรกิจในการนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้า
ด้วยกลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการทำงานพัฒนาสร้างทักษะ
ความสามารถเพื่ิืื่อให้พนักงานคงอยู่กับองค์กร
 
     

        เราจะสามารถพิชิตเป้าหมายนี้ได้    โดยการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ   ให้ความมุ่งเน้นด้านการบริการลูกค้า
และเป็นที่หนึ่งในด้านการปฏิบัติงาน

kt-axa เสาหลักด้านนโยบายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรุงไทย-แอกซ่า คือ:

  • คาดหมายและจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
  • ให้การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
  • พิจารณาการจัดอบรมและพัฒนาสำหรับแต่ละบุคคล ซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านบุคลากรเบื้องต้น
  • จัดสร้างองค์กรให้เป็นรูปแบบที่นำมาซึ่งความร่วมมือ การเป็นทีมงานและให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม
  • รณรงค์อย่างต่อเนื่อง ให้มีการพูดคุยกันระหว่าง ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด
  • สร้างความแตกต่างด้านวัฒนธรรมให้เป็นจุดแข็ง

kt-axa ข้อมูล:
        พนักงาน กรุงไทย-แอกซ่า  ทุกคนจะได้รับทราบถึงนโยบายกลยุทธ์ของธุรกิจ   วัตถุประสงค์  และผลประกอบการ
ของกลุ่ม  รวมถึงข้อมูลของบริษัทและหน่วยงานของตน  พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดข้อมูลเหล่านั้นไปยังผู้บริหาร   และเพื่อน
พนักงานทุกคน

kt-axa บทบาท/ภารกิจ:
        พนักงานของ กรุงไทย-แอกซ่า จะต้องทราบว่าพวกเขาถูกคาดหวังอะไรบ้าง ทั้งในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผลลัพธ์ของงาน มีทรัพยากรอะไรบ้างที่ถูกจัดไว้ให้ และบทบาทพวกเขาคืออะไรในหน่วยงานของตน

kt-axa การบริหารผลการปฏิบัติงาน:
        การพูดคุยอย่างต่อเนื่องได้ถูกริเริ่มให้มีขึ้นในระหว่างพนักงานของ กรุงไทย-แอกซ่า   และผู้บริหาร  เพื่อรับทราบถึง
ความสำเร็จของเป้าหมายต่างๆ การพัฒนาในอาชีพและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

kt-axa การพัฒนา:
        พนักงาน   กรุงไทย-แอกซ่า   ทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่าผู้บริหารของตนจะให้การสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาต้องการ พร้อมทั้งสร้างความชำนาญในสิ่งที่องค์กรต้องการทั้งสำหรับวันนี้และในอนาคตข้างหน้า  บริษัทในกลุ่มแอกซ่า   คำนึงถึง
การฝึกอบรมและการพัฒนาอย่างมืออาชีพซึ่งจะเป็นการลงทุนเบื้องต้นและจัดทำเป็นอย่างแรก พนักงานของเราต่างเตรียม
ความพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติในสิ่งจะนำมาซึ่งการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

kt-axa การโยกย้าย:
        พนักงานของ กรุงไทย-แอกซ่า   มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการมองเห็นถึงโอกาสของการพัฒนาอย่างมืออาชีพภายใน
หน่วยงาน องค์กร และกลุ่มฯ พวกเขาจะมองเห็นการโยกย้ายนี้ เป็นโอกาสที่สำคัญในการที่จะได้รับประสบการณ์และสร้าง
ความชำนาญของตน

kt-axa ผลตอบแทน:
        พนักงานของ   กรุงไทย-แอกซ่า   จะได้รับผลตอบแทนตามความทุ่มเทในงานของแต่ละคนร่วมกับผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ซึ่งในความทุ่มเทนี้    จะวัดจากความสำเร็จของแต่ละวัตถุประสงค์ที่กำหนดความสามารถ     ผลงานส่วนตัว
และของทีมงาน

kt-axa การเลื่อนตำแหน่ง:
        พนักงานของ กรุงไทย-แอกซ่า จะได้รับการแต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่ง ตามความสามารถและความสำเร็จของแต่ละ
บุคคล โดยจะพิจารณาจากภายในแผนกและการโอนย้ายในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
 
 
Quick Links Online Service (สำหรับตัวแทนและเจ้าหน้าที่บริการทางการเงิน) ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2034/116-123, 136-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27-28, 32-33 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2723-4000 โทรสาร 0-2723-4032 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.
0-2689-4800 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 19.00 น.)
 
  copyright © 2007-2014 by Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited Disclaimer & our data privacy policy