ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

ประกันไอไฟน์ iFine สบายๆ ให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ

แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุในกรมธรรม์เดียว ครอบคลุมอุบัติเหตุหลากหลายอย่างคุ้มค่า อายุรับประกันตั้งแต่ 20-59 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดระยะเวลาสัญญา 10 ปี และรับรองการต่ออายุโดยไม่คำนึงถึงประวัติการเคลมประกันในปีก่อนหน้า

สิทธิประโยชน์

 • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สูงสุด 300,000บาท ด้วยการพิจารณารับประกันภัยแบบยืดหยุ่น ตอบคำถามสุขภาพเพียง 3 ข้อ
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพิ่มเติมจากผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต* และเพิ่มเป็น 2 เท่า สำหรับอุบัติเหตุสาธารณะที่ระบุตามเงื่อนไข * เริ่มต้น 1,000,000 บาท สูงสุด 6,000,000บาท
 • คุ้มครองกรณี สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปีกรมธรรม์ ตามที่ระบุในตารางรายละเอียดผลประโยชน์
 • ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง ตามที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ เริ่มต้น 50,000 บาท สูงสุด 300,000 บาท
 • ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน เนื่องจากอุบัติเหตุ เริ่มต้นวันละ 1,000 บาท สูงสุดวันละ 2,500 บาท กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อปีกรมธรรม์
 •  
  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  ชื่อ-นามสกุล กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล
  โทรศัพท์ กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
  เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกติดต่อกลับ
  ส่งข้อมูล
  กำลังส่งข้อมูล
  ขอบคุณค่ะ
  บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว
  เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในเวลาที่ท่านสะดวก
  ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ
  ส่งอีกครั้ง

  ตารางแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิตจากแบบประกัน iFine

  รายละเอียด แผนความคุ้มครอง
  iFine 1 iFine 2 iFine 3 iFine 4 iFine 5

  (1) ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ

  100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

  (2) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปีกรมธรรม์)

  (2.1) การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (เพิ่มเติมจากข้อ 1)

  - กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

  500,000 750,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000

  - กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ

  1,000,000 1,500,000 2,000,000 4,000,000 6,000,000

  (2.2) การสูญเสียอวัยวะ

  10,000-500,000 15,000-750,000 20,000-1,000,000 40,000-2,000,000 60,000-3,000,000

  - สูญเสียมือหรือเท้า 1 ข้างหรือมากกว่า

  500,000 750,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000

  - สูญเสียสายตา 1 ข้างหรือมากกว่า

  500,000 750,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000

  - สูญเสียการได้ยิน

  75,000-375,000 112,500-562,500 150,000-750,000 300,000-1,500,000 450,000-2,250,000

  - สูญเสียการพูด

  250,000 375,000 500,000 1,000,000 1,500,000

  - สูญเสียกระจกตาทั้งสองข้าง

  250,000 375,000 500,000 1,000,000 1,500,000

  - สูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
  (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อที่สูญเสีย)

  10,000-350,000 15,000-525,000 20,000-700,000 40,000-1,400,000 60,000-2,100,000

  - กระดูกขา หรือสะบ้าแตกหักและรักษาไม่หาย

  50,000 75,000 100,000 200,000 300,000

  - ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร

  37,500 56,250 75,000 150,000 225,000

  (2.3) กรณีมีบาดแผลไหม้ฉกรรจ์
  (ซึ่งมีความเสียหาย ตั้งแต่ 2% ขึ้นไปของผิวหนังทั้งหมด)

  125,000-500,000 187,500-750,000 250,000-1,000,000 500,000-2,000,000 750,000-3,000,000

  (3) ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินครั้งละ

  50,000 75,000 100,000 200,000 300,000

  (4) ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (จำนวนวันสูงสุด ไม่เกิน 365 วัน)

  1,000 1,250 1,500 2,000 2,500

  หมายเหตุ:

  1 หากผู้เอาประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยการส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท
  2 ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง