ประกันสะสมทรัพย์ | iGen

วางแผนภาษี ด้วยเบี้ยประกันคงที่ ผ่านประกันชีวิตระยะสั้น
iGen (ไอเจ็น) แบบประกันประเภทสะสมทรัพย์ที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ หรือผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงินในระยะเวลาสั้นๆ และใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษีผ่านประกันชีวิตด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ เท่ากันทุกเพศทุกวัย กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการเงินของคุณ ช่วยให้ชีวิต และการเงินของคุณควบคู่กันไปอย่างมั่นคง

สิทธิประโยชน์

 • สมัครง่าย • ผ่านช่องทางไลน์เพย์ • เว็บไซต์ กรุงไทย-แอกซ่า • เว็บไซต์แร็บบิท ไฟแนนซ์
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 85 บาท
 • ออมระยะสั้น ชําระเบี้ยประกันภัย 6 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองถึง 10 ปี
 • สิทธิ์ลดหย่อนภาษี รับผลประโยชน์จากการออมที่คุ้มค่า และนําไปลดหย่อนภาษีได้
 • กรณีเสียชีวิต จ่าย 100% ของทุนประกัน หรือมูลค่าเวนคืน หรือเบี้ยประกันภัยหลักที่ชําระมา แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า
 •  
  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  ชื่อ-นามสกุล กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล
  โทรศัพท์ กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
  เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกติดต่อกลับ
  ส่งข้อมูล
  กำลังส่งข้อมูล
  ขอบคุณค่ะ
  บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว
  เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในเวลาที่ท่านสะดวก
  ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ
  ส่งอีกครั้ง