ประกันออมทรัพย์ | iGen

วางแผนภาษี ด้วยเบี้ยประกันคงที่ ผ่านประกันชีวิตระยะสั้น
iGen (ไอเจ็น) แบบประกันประเภทสะสมทรัพย์ที่ตอบสนอง ความต้องการของคนรุ่นใหม่ หรือผู้ท่ีต้องการวางแผน ทางการเงินในระยะเวลาสั้นๆ และใช้ประโยชน์ในการวางแผน ภาษีผ่านประกันชีวิตด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ เท่ากันทุกเพศทุกวัย
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมที่จะเป็นส่วนหน่ึง ของการวางแผนทางการเงินของคุณ ช่วยให้ชีวิต และการเงินของคุณควบคู่กันไปอย่างมั่นคง

สิทธิประโยชน์

  • สมัครง่าย • ผ่านช่องทางไลน์เพย์ • เว็บไซต์ กรุงไทย-แอกซ่า • เว็บไซต์แร็บบิท ไฟแนนซ์
  • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 85 บาท
  • ออมระยะสั้น ชําระเบี้ยประกันภัย 6 ปี แต่ได้รับความคุ้มครอง ออมระยะสั้น ถึง 10 ปี
  • สิทธิ์ลด หย่อนภาษี รับผลประโยชน์จากการออมที่คุ้มค่า และนําไปลดหย่อนภาษีได้
  • กรณีเสียชีวิต จ่าย 100% ของทุนประกัน หรือมูลค่าเวนคืน หรือเบี้ยประกันภัยหลัก ที่ชําระมา แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า
  • สำหรับข้อมูลโดยละเอียด กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์