แบบประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของการลงทุนเพียงอย่างเดียว

พลิกบทบาทครั้งสำคัญของแบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่มากกว่าด้วยความคุ้มครองชีวิตที่โดดเด่นผสานความคุ้มครองหลากหลายที่คุณเลือกได้
ด้วยความยืดหยุ่นของแบบประกันที่จะสามารถทำให้คุณเลือกหรือปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง วางแผนทางการเงินได้ตามไลฟ์สไตล์ในแบบที่เป็นคุณ

ทำไมต้อง iLink

ปกป้องมากกว่าด้วยสัญญาเพิ่มเติม UDR ที่ออกแบบมาเพื่อ iLink เท่านั้น

“อุ่นใจได้มากกว่า ด้วยสัญญาเพิ่มเติม UDR ที่ออกแบบมาเพื่อให้แบบประกัน iLink มีความคุ้มครองที่หลากหลาย สามารถบริหารและวางแผนการชำระเบี้ยได้ง่าย"

CriticalLink UDR
• ให้ความคุ้มครองสุงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย • คุ้มครองโรคร้ายแรงทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง รวม 70 โรค • คุ้มครองพิเศษและการเกิดโรคร้ายแรงระยะรุนแรงครั้งที่สอง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม / กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด /โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
HealthLink UDR
สัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก แบบผสมทั้งแบบเหมาจ่ายตามจริง และแยกตามรายการผลประโยชน์ คุ้มครองอุ่นใจเป็นพิเศษเพิ่มเป็น 3 เท่า หากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงและจากอุบัติเหตุ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
CashLink UDR
สัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 365 วัน พร้อมด้วยค่าชดเชยพิเศษสูงสุด 2.5 เท่า เมื่อเข้ารับการผ่าตัดและหัตถการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
TPDLink UDR
• ให้ความคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทั้งกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วย • ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้วยเงินก้อน 100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย • ปกป้องความสุขของคุณด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจผลิตภัณฑ์ iLink

โปรดศึกษาสรุปสาระสำคัญ เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์นี้โดยละเอียดเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

เงื่อนไขการรับประกัน

แบบ iLink (Unit linked)
อายุรับประกันภัย : 1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : ครบอายุ 85 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 85 ปี

สัญญาเพิ่มเติม CriticalLink (UDR)
อายุรับประกันภัย : 1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : ครบอายุ 85 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 85 ปี

สัญญาเพิ่มเติม TPDLink (UDR)
อายุรับประกันภัย : 1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : ครบอายุ 80 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 80 ปี

หมายเหตุ

• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเพิ่มความคุ้มครอง UDR / การเพิ่มหรือลดความคุ้มครอง / จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำและขั้นสูง / การเพิ่มมูลค่าทางการเงินด้วยเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษ / การถอนเงิน จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
• จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 280 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองเฉพาะในส่วนของความคุ้มครองชีวิต ไม่รวม Target premium สำหรับเพศหญิงอายุ 1 เดือน - 20 ปี สุขภาพมาตรฐานเท่านั้น
• การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
• การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• ค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยสำหรับความคุ้มครองชีวิต (COI) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 172)
• ค่าการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (COR) (ถ้ามี) เฉพาะในส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายรวมถึงเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ รวมทั้งข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย
• การทำประกันชีวิตควบการลงทุน มิใช่การฝากเงิน มีความเสี่ยงจากการลงทุน และไม่มีการรับประกันส่วนของเงินลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา และทำความเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย และตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม อาจส่งผลต่อระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์
• ความคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท สำหรับกรณีซื้อความคุ้มครอง TPDLink (UDR) จำนวนเงินเอาประกันภัย 100 ล้านบาท และได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ

คำถามที่พบบ่อย

1.สามารถเพิ่ม / ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก iLinkได้หรือไม่
คำตอบ : สามารถเพิ่ม และลดทุนได้ โดยกรณีเพิ่มจำนวนเงินเอาประกัน จำนวนเท่าความคุ้มครองสูงสุด ให้ใช้เงื่อนไขอายุ ณ วันเริ่มสัญญา ส่วนการ ปรับลดจำนวนเงินเอาประกันให้ดูที่อายุปัจจุบันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้การเพิ่มลดทุนของสัญญาหลักอาจกระทบกับสัญญาเพิ่มเติมได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสัญญาเพิ่มเติม

2.หากไม่ต้องการสัญญาเพิ่มเติม UDR สามารถซื้อเฉพาะสัญญาหลัก iLink ได้หรือไม่
คำตอบ : สามารถทำได้ ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกแนบสัญญาเพิ่มเติมใดๆหรือไม่ แต่ทั้งนี้การแนบสัญญาเพิ่มเติมสามารถเลือกแนบได้พร้อมกับการสมัครกรมธรรม์ใหม่ครั้งแรกเท่านั้น

3.เบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติม UDR จะมีการปรับเพิ่มทุกปีตามช่วงอายุหรือไม่
คำตอบ : เบี้ยประกันภัยในส่วนของ Target Premium ที่ลูกค้าชำระเข้ามาตามการชำระรายงวดที่เลือกไว้ จะคงที่ตลอดสัญญาและไม่มีการปรับเพิ่มตามช่วงอายุ แต่ค่าการประกันภัยสำหรับแต่ละสัญญาเพิ่มเติมที่บริษัทหักออกจากหน่วยลงทุนในแต่ละเดือนจะมีการปรับเพิ่มตามช่วงอายุ

4.สัญญาเพิ่มเติม UDR สามารถซื้อเพิ่มภายหลังได้หรือไม่
คำตอบ : ไม่สามารถเพิ่มได้ ต้องซื้อพร้อมกับการสมัครกรมธรรม์ใหม่ครั้งแรกเท่านั้น