ลดหย่อนภาษีด้วยการซื้อประกันดีไหม?

ลดหย่อนภาษีด้วยการซื้อประกันดีไหม?

การลดหย่อนภาษีสามารถทำได้หลายแบบ สำหรับคนที่ต้องการคุ้มครองความเสี่ยงในชีวิตและสุขภาพสร้างความมั่นคงทางการเงิน พร้อมลดหย่อนภาษี การซื้อประกันชีวิตเป็นทางเลือกที่ดีซึ่งเราสามารถนำค่าเบี้ยประกันมาหักลดหย่อนภาษีได้ โดยปกติแล้วนั้นการซื้อประกันชีวิตมีประโยชน์แตกต่างกันตามแต่ละประเภทของประกัน ในส่วนของการนำมาหักลดหย่อนภาษีก็มีความแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นเดียวกัน การเลือกซื้อประกันชีวิตเพื่อนำมาลดหย่อนภาษีจึงต้องคำนึงถึงหลายๆ ส่วนประกอบกัน

แบบประกันชีวิตที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ สามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพและแบบออมทรัพย์, ประกันชีวิตแบบบำนาญ, และประกันชีวิตแบบคุ้มครองสุขภาพ โดยแบบประกันชีวิตที่จะสามารถลดหย่อนได้ จะต้องมีความคุ้มครองและผู้เอาประกันจะต้องถือกรมธรรม์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ยกเว้นการลดหย่อนภาษีตามสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ

การเลือกแบบประกันชีวิตของแต่ละคนว่าต้องการแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ในส่วนของการชำระค่าเบี้ยประกัน นอกจากต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินแล้ว ก็ต้องคำนึงถึงการนำไปคำนวณหักลดหย่อนภาษีซึ่งแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน และแต่ละปีก็ไม่เท่ากันอีกด้วย

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีด้วยนั้น กรุงไทย-แอกซ่า ขอแนะนำว่าก่อนอื่นเลยควรเลือกประกันที่เราต้องการเป็นหลักก่อน พิจารณาว่าประโยชน์หลักที่จะได้คุ้มครองคืออะไร แล้วจึงค่อยดูเรื่องลดหย่อนภาษี และคำนวณว่าควรจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่อย่างไรจึงจะเหมาะสม เพื่อจะได้ประโยชน์จากการซื้อประกันและลดหย่อนภาษีอย่างเต็มที่ในแต่ละปี อย่างเช่น

ประกันประเภทบำนาญ iRetire ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนใช้ชีวิตเกษียณได้อย่างมีความสุข

 • รับทางเลือกในการเริ่มต้นวางแผนอนาคต หลังการเกษียณของคุณ
 • รับเงินบำนาญสูงสุด 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (iRetire 5) โดยสามารถรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรายปี เพื่อสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคุณ
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท*

ประกันสุขภาพ iHealthy ซึ่งให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในทุกที่ทุกเวลา ช่วยดูแล และให้ผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า

 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครอง ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
 • ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และโรคไต ด้วยความคุ้มครอง การล้างไต และการทําเคมีและรังสีบําบัด สําหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท*

ประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ iShield ที่คุ้มครองโรคร้ายแรงทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง รวม 70 โรค

 • 70 โรคร้ายแรงที่ไอชิลด์คุ้มครองทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง: โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 20 โรค , โรคร้ายแรงระยะรุนแรง 50 โรค
 • เคลมได้หลายครั้ง สำหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น โดยไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างโรค
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันภัยในส่วนคุ้มครองชีวิต*

แบบประกันตลอดชีพ Life Legacy ช่วยให้คุณสามารถวางแผนล่วงหน้า เพื่อจัดสรรมรดกของคุณสำหรับให้คนที่คุณรัก

 • เลือกชำระเบี้ยได้ 2 ระยะ ได้แก่ ชำระเบี้ยจนถึงอายุ 60 หรือ จนถึงอายุ 99
 • เบี้ยประกันภัยต่ำ
 • ได้รับการยกเว้นภาษีมรดกตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร*
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
การลดหย่อนภาษีด้วยการซื้อประกันจึงเป็นทางเลือกที่ดี และเป็นโอกาสเหมาะสำหรับคนที่รู้จักวางแผนชีวิตและการเงิน ซึ่งสามารถรับประโยชน์จากการคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และได้รับการลดหย่อนภาษีด้วย เพียงแค่เลือกให้เหมาะสมกับแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นประเภทของประกัน ค่าเบี้ยประกัน ระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกัน และการได้ลดหย่อนภาษีในแต่ละปี เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

ทั้งนี้ สำหรับปีภาษี 2561 เป็นต้นไป ผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษี จะต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทประกันภัยทราบเพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันให้แก่กรมสรรพากรโดยที่ผู้มีเงินได้ไม่ต้องใช้หลักฐานประกอบการขอลดหย่อนภาษี

แบบประกันชีวิตที่แนะนำ

ประกันประเภทบำนาญ | iRetire

ให้ความสุขอยู่คู่กับคำว่า "เกษียณ"

iRetire แบบประกันบำนาญชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ให้ผลประโยชน์เงินบำนาญที่สูง เลือกได้ทั้งรายเดือนและรายปี

และให้คุณสามารถวางแผนเกษียณได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งตอบโจทย์การลดหย่อนภาษีอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณใช้ชีวิตเกษียณได้อย่างมีความสุข

  สิทธิประโยชน์

 • รับทางเลือกในการเริ่มต้นวางแผนอนาคต หลังการเกษียณของคุณ: iRetire 1 ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว, iRetire 5 ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • รับเงินบำนาญสูงสุด 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (iRetire 5) โดยสามารถรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรายปี เพื่อสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคุณ
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท*

ประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ | iShield

โรคร้าย ควบคุมไม่ได้ แต่ “ความสุข” คุณปกป้องได้

iShield ยืดเวลาแห่งความสุข ไม่หยุดไปกับโรคร้าย ทางเลือกใหม่ที่จะช่วยปกป้องความสุขของคุณและครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง

วางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อยให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคุณ

เพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดฝัน โดยที่คุณอาจไม่รู้ตัว และใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด

หากไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือใด ๆ อาจทำให้ความสุขทั้งหมดของชีวิตต้องหยุดลง

  สิทธิประโยชน์

 • ชำระเบี้ยสั้น เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
 • 70 โรคร้ายแรงที่ไอชิลด์คุ้มครองทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง
 • เบี้ยประกันภัยในส่วนคุ้มครองชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ประกันสุขภาพ | iHealthy

ประกันสุขภาพ iHealthy ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกท่ี ทุกเวลา

  สิทธิประโยชน์

 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครอง ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
 • ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และโรคไต ด้วยความคุ้มครอง การล้างไต และการทําเคมีและรังสีบําบัด สําหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร รวมถึง ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด