กรุงไทย–แอกซ่า คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานกรรมการบริหาร และคุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าบริหาร ฝ่ายลูกค้า บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รับ 2 รางวัลระดับนานาชาติจาก International Financial Award 2018 สาขาบริษัทประกันสุขภาพยอดเยี่ยม (The Best Health Insurance Company) และสาขาบริษัทประกันยอดเยี่ยมด้านการบริการลูกค้า (The Best Customer Service Insurance Company) รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และความสำเร็จของการเป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพ และตอกย้ำการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้โอกาสทุกคนได้มีสุขภาพ และชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

รางวัล International Financial Awards จากนิตยสาร International Finance เป็นรางวัลที่มุ่งเน้น ในการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล และองค์กรในอุตสหกรรมการเงินระดับสากล ที่ดำเนินกิจการอย่างโดดเด่นในต่าง ๆ และมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับโลก