Internship

กรุงไทย-แอกซ่า เปิดโอกาสให้ น้องๆที่สนใจเข้าร่วม Internship Program เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริง เราไม่ได้ให้แค่น้องๆ ถ่ายเอกสารหรือเดินเอกสาร แต่เราให้น้องๆได้เข้าร่วมในทุกๆกิจกรรมของทีมและยังมีพี่ๆผู้เชียวชาญในสายงานนั้นๆคอยแนะนำและให้คำปรึกษาหน่วยงานในบริษัทฯที่เปิดรับน้องๆเข้าร่วม Internship Program ได้แก่ Actuarial, Data Scientist, Investment, Finance & Accounting, Sales & Marketing, Business Development, IT & Transformation, Legal and Compliance, Internal Audit, and HR & Admins