ประกันมรดกเพิ่มทรัพย์ | iSecure S

iSecure S แบบประกันประเภทตลอดชีพ มรดกเพิ่มทรัพย์

iSecure S สําหรับผู้เอาประกันภัย อายุ 51-65 ปี สะสมทุกความห่วงใยเพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณรัก
เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนและหากมีส่ิงไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณ แล้วใครจะดูแล “คนข้างหลัง” ของคุณได้ดีเท่ากับคุณมาวางแผนมรดกเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่คนที่คุณรัก

สิทธิประโยชน์

  • รับความคุ้มครองสูงกว่าเบี้ยท่ีจ่าย ต้ังแต่วันแรกของการชําระเบี้ยประกันภัย
  • ผลประโยชน์ตกถึงทายาทอย่างแน่นอน และไม่ต้องเสียภาษีมรดก**
  • ความคุ้มครองยาวเพื่อให้มั่นใจได้ว่า แผนมรดกของคุณ จะคงอยู่ตลอดช่วงชีวิตคุณ (ครบอายุ 99 ปี)
  • วางแผนการเงินง่ายๆ เพราะออมเพียง 4 ปี
  • สำหรับข้อมูลโดยละเอียด กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์