iSecure S
แบบประกันประเภทตลอดชีพ
มรดกเพิ่มทรัพย์

iSecure S แบบประกันประเภทตลอดชีพ มรดกเพิ่มทรัพย์

iSecure S สําหรับผู้เอาประกันภัย อายุ 51-65 ปี สะสมทุกความห่วงใยเพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณรัก เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนและหากมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณ

แล้วใครจะดูแล“คนข้างหลัง”ของคุณ ได้ดีเท่ากับคุณมาวางแผนมรดกเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่คนที่คุณรัก

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ-นามสกุล* กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์มือถือ* กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
จังหวัด* กรุณาเลือกจังหวัด
ส่งข้อมูล
กำลังส่งข้อมูล
ขอบคุณค่ะ
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในเวลาที่ท่านสะดวก
ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ
ส่งอีกครั้ง

สิทธิประโยชน์

  • รับความคุ้มครองสูงกว่าเบี้ยท่ีจ่าย ต้ังแต่วันแรกของการชําระเบี้ยประกันภัย
  • ผลประโยชน์ตกถึงทายาทอย่างแน่นอน และไม่ต้องเสียภาษีมรดก*
  • ความคุ้มครองยาวเพื่อให้มั่นใจได้ว่า แผนมรดกของคุณ จะคงอยู่ตลอดช่วงชีวิตคุณ (ครบอายุ 99 ปี)
  • วางแผนการเงินง่ายๆ เพราะออมเพียง 4 ปี

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันที่น่าสนใจ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ