ร่วมงานกับเรา

นิยามใหม่ของการดูแลบุคลากร
ที่กรุงไทย-แอกซ่า เราพร้อมสนับสนุนบุคลากรในทุกตำแหน่ง เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจ และเปิดโอกาสท้าทายใหม่ๆ เพื่อให้คุณได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

ร่วมสมัครเป็นพนักงานกับเรา

พนักงาน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นอกจากจะได้รับสวัสดิการที่ดีเยี่ยมแล้ว โอกาสในการเติบโตทั้งในประเทศ และต่างประเทศยังเปิดกว้างอยู่เสมอ

สนใจเป็นตัวแทน ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน

ตัวแทน และ เจ้าหน้าที่บริการทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากจะได้รับสวัสดิการ และผลตอบแทนสูงแล้ว ความมั่นคง และเกียรติยศคือเกียรติประวัติแห่งความภูมิใจ.