กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดศูนย์ฝึกอบรมฯ และสาขาขอนแก่น ที่ทันสมัย เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำด้านประกันชีวิต และสุขภาพ ได้เพิ่มการลงทุนเพื่อมุ่งพัฒนาฝ่ายขายมืออาชีพ โดยได้เปิดสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำหน่ายส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาขอนแก่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และทันสมัยที่สุด

สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำหน่ายส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับและให้บริการลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยยึดนโยบายการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง และมุ่งมั่นพัฒนาฝ่ายขายทุกช่องทาง ผ่านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเติบโตของฝ่ายขายอย่างยั่งยืน

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในงานว่า “จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของฝ่ายขายทุกช่องทาง ประกอบกับเพื่อรองรับตลาดที่ขยายตัว และความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทฯ จึงได้ทำการย้ายสาขาขอนแก่น และสถาบันฝึกอบรมฯ เพื่อมุ่งส่งเสริมพัฒนาฝ่ายขายทุกช่องทางผ่านสถาบันฝึกอบรมฯ ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และการบริการที่เป็นเลิศในการบริการลูกค้าที่ดีที่สุด โดยศูนย์ฝึกอบรมใหม่แห่งนี้ ยังสนับสนุนและยกระดับให้ฝ่ายขายของเราประสบความสำเร็จในอาชีพตั้งแต่เริ่มต้น จนก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพระดับ AXA Prime เติบโตสู่ AXA Prime Leaders และเป็นเจ้าของสำนักงาน AXA Prime ต่อไป การย้ายสถาบันฝึกอบรมฯ และที่ทำการสาขาขอนแก่น สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในการสนับสนุนพัฒนาฝ่ายขาย เพื่อส่งมอบการให้บริการ และประการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา ตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่อยู่เคียงข้าง เป็นเพื่อนคู่คิดของลูกค้า เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา”

สาขาขอนแก่น และสถาบันฝึกอบรม และพัฒนาฝ่ายจัดจำหน่ายส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นสาขา และสถาบันฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากทั้งสิ้น 7 แห่ง โดยบริษัทฯ มีสำนักงานตัวแทนจำนวน 22 แห่ง พร้อมให้บริการลูกค้าในภูมิภาคแห่งนี้ นอกจากสถานที่ที่ทันสมัย พร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ครบครัน สถาบันฝึกอบรมฯ สามารถจัดการสอบ และการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยขยายการให้บริการ เพื่อตอบสนองผู้ที่สนใจร่วมงานฝ่ายขายกับเรามากขึ้น ในช่วงโควิด-19 และการทำงานยุค New Normal นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรการอบรมและพัฒนาตัวแทนใหม่ จนถึงระดับผู้บริหารตัวแทน ทั้งในรูปแบบดั้งเดิม (Face2Face) และรูปแบบใหม่ผ่านการอบรมแบบออนไลน์ ซึ่งการเข้าฝึกอบรมทุกหลักสูตร เป็นการสนับสนุนจากทางบริษัทฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาฝ่ายขายให้มีความเป็นมืออาชีพและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

สำหรับท่านใดที่สนใจร่วมงานเป็นตัวแทนกับบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานตัวแทนใกล้บ้านท่าน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง