กรุงไทย-แอกซ่า ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยใจ”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และ บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์ พร้อมพันธมิตรจากหน่วยงานราชการ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยใจ” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยพนักงานจิตอาสา และอาสาสมัครร่วมร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณเลียบคลองยายสุ่น ถนนพระราม 9