กรุงไทย-แอกซ่า พรีเมียร์ โปรแกรม (KTAXA Premier Program)

การกำหนดสถานะระดับของลูกค้า

 • เป็นผู้ชำระเบี้ยที่กรมธรรม์รายบุคคลยังมีผลบังคับและกรมธรรม์ยังอยู่ในสถานะชำระเบี้ย
 • เป็นลูกค้าปัจจุบันของกรุงไทย-แอกซ่าที่มีการชำระเบี้ยเข้ามาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และมียอดชำระเบี้ยประกันรวมในปี 2562 น้อยกว่า 250,000 บาท หรือ เป็นลูกค้าใหม่ของกรุงไทย-แอกซ่าในปี 2563
 • การคำนวณเบี้ยเพื่อแบ่งสถานะระดับของลูกค้ามีรายละเอียดดังนี้
  o คำนวณจากยอดรวมของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาในปี 2562 ทุกกรมธรรม์ที่ลูกค้าเป็นผู้ชำระเบี้ย (Policy Owner) โดยเป็นกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับและอยู่ในสถานะชำระเบี้ยในปี 2563
  o การคำนวณเบี้ยประกันภัยรวมรายปีขึ้นกับแบบประกันภัยหลัก
  - กรณีแบบประกันภัยรายบุคคลหลักเป็นแบบเบี้ยประกันภัยรายงวด (Regular Premium) จะนับ 100% ของค่าเบี้ยประกันรวมรายปี และ
  - กรณีแบบประกันภัยรายบุคคลหลักเป็นเบี้ยประกันภัยแบบชำระครั้งเดียว (Single Premium) จะนับ 10% ของค่าเบี้ยประกันรวมรายปี
  - ไม่นับรวมเบี้ยจากประกันภัยประเภท MRTA , GLTS และ PA
  - ไม่นับรวมกรมธรรม์ที่เป็นประกันภัยกลุ่ม

รับสิทธิพิเศษอย่างเหนือระดับได้ด้วยตัวท่านเองได้ที่นี่ คลิกเพื่อลงทะเบียน

**กรณีมีปัญหาในการใช้สิทธิพิเศษที่เข้าร่วมรายการ ติดต่อได้ที่ 02-118-3085 พร้อมให้บริการทุกวัน 09.00 - 21.00 น. หรือ email: ktaxa@lifestyle-privilege.com