LGBT: LOVE IS LOVE
เราเข้าใจ
ทุกรูปแบบของความรัก

ทุกแผนประกันชีวิตของ กรุงไทย-แอกซ่า ให้คุณระบุคู่ชีวิตเพศเดียวกันเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้

เพราะเราเข้าใจความรักในทุกรูปแบบ ทุกคู่ชีวิตควรเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณรักมั่นคงตลอดไป

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ-นามสกุล* กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล
เพศ* กรุณาระบุเพศ
หญิง
ชาย
วัน/เดือน/ปี* กรุณากรอกวันเดือนปีเกิด รูปแบบไม่ถูกต้อง อายุของท่านไม่อยู่ภายในอายุรับประกัน
อายุ*
-
ปี
โทรศัพท์มือถือ* กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
จังหวัด* กรุณาเลือกจังหวัด
เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ* กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อ
ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่
นโยบายความเป็นส่วนตัว : เรารับประกันความเป็นส่วนตัว 100% ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแชร์ หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด
กำลังส่งข้อมูล
ขอบคุณค่ะ
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในเวลาที่ท่านสะดวก
ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ
ส่งอีกครั้ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เพียงดาวน์โหลดจดหมายรับรองความสัมพันธ์คู่ชีวิตและแนบพร้อมใบคำขอเอาประกัน

แบบประกันที่น่าสนใจ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ