หัวใจสำคัญและค่านิยมขององค์กร

They anchor the way we make decisions and the way we operate

งานในฝัน / Inclusion & Diversity Video

ถ้าพูดถึงงานที่ดีที่สุด คุณคิดว่าเป็นอย่างไร ? ที่ทำงานในฝันที่ดีที่สุด คือที่ที่ทำให้คุณมีความสุขในชีวิต เพราะกรุงไทย-แอกซ่าใส่ใจทุกๆ อย่างรอบๆ ตัวคุณ

Inclusion & Diversity (ความเอกภาพในความหลากหลายและการมีส่วนร่วม) ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มีจุดมุ่งหมายที่จะทลายกำแพงทางทัศนคติในการทำงาน

โดยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรี และความเคารพในคุณค่าที่แตกต่างของแต่ละบุคคล

Health & Well-Being

"เพราะคุณคือครอบครัวเรา" เราใส่ใจความเป็นอยู่และความสุขของพนักงานเป็นอันดับต้นๆ

Employee Assistant Program
ที่กรุงไทย-แอกซ่า เรามีโปรแกรมให้คำปรึกษาแก่พนักงาน
Krungthai-AXA Clinic
ที่กรุงไทย-แอกซ่า มีคลีนิคและคุณหมอ เพื่อให้พนักงานเข้ามาปรึกษาและรับการรักษาเบื้องต้น
RelAXA-Blind Massage
เรามีกิจกรรม RelAXA นวดผ่อนคลายให้พนักงานโดยผู้พิการทางสายตาจากมูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด
Townhall
บริษัทมีการจัดประชุมอัพเดทข่าวสาร ผลประกอบการในทุกๆ ไตรมาสให้กับพนักงานกรุงไทย-แอกซ่า
Staff Outing
บริษัทมีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่พนักงาน ในทุกๆปี
Long Year Service Awards
พนักงานที่มีอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป จะได้รับรางวัล
LOMA Awards
บริษัทสนับสนุนให้พนักงานศึกษาและพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในด้านประกัน