รายได้เท่าเดิม! จะเริ่มอย่างไรดี...ให้มีเงินออม

“อิสรภาพทางการเงิน” ความฝันสูงสุดของมนุษย์เงินเดือนหลายๆ คน ถ้าพูดถึงความต้องการในชีวิตของคนเราก็มีไม่กี่อย่าง ไม่ว่าจะเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบ หน้าที่การงานที่ก้าวหน้า มั่นคง และในท้ายที่สุดคนเราก็ต้องการสภาพคล่องทาง “การเงิน” ที่สะดวกสบาย สามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างไม่ลำบาก

อาชีพลูกจ้างอย่างเรา ทำงานมาทั้งปีจะหยุดจะลาในแต่ละครั้งก็ต้องคิดหนัก ชีวิตวนเวียนอยู่กับการตื่นเช้าเพื่อไปทำงานให้ทัน เลิกงานดึกเพราะงานไม่เสร็จต้องทำโอที กลับมาก็นอนเพื่อให้ตื่นเช้าไปทำงานอีก วนไปแบบนี้ไม่รู้จบ คิดจะเริ่มต้นวางแผนอยากมีอิสระภาพทางการเงินก็ทำไม่ได้ เพราะ “เงิน” และ “เวลา” ไม่สัมพันธ์กัน แต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นทุกอย่างก็ไม่มีวันงอกเงย เพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ทุกชีวิตจึงต้องการวางแผน การวางแผนอิสรภาพทางการเงินนั้นไม่ได้หมายถึงการมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการเก็บออมเงินอย่างรอบคอบและการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีสำหรับอนาคตที่ดีของตัวคุณและคนในครอบครัวของคุณ

เริ่มต้นที่ “การออมเงิน” กันก่อน การเริ่มออมเงินทำได้ไม่ยากเลยเพียงแค่เริ่มต้นจากการทำบัญชีรายรับรายจ่าย แยกเงินเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 คือเงินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนที่ 2 คือเงินที่สามารถนำออกมาใช้ได้ยามฉุกเฉิน ส่วนที่ 3 คือเงินสำหรับซื้อสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลให้ตัวเองหรือจะลดรายจ่ายในส่วนนี้ลงเพื่อเพิ่มเป็นเงินในส่วนที่ 4 คือการออมเงิน เงินในส่วนนี้สามารถแบ่งได้เป็นเงินออมในระยะสั้นและเงินออมในระยะยาว ทำได้ด้วยการฝากเงินแบบประจำ 1 ปี 3 ปี 5 ปี หรือฝากในระยะยาวมากกว่านั้นก็สามารถทำได้

มาพูดถึงในเรื่อง “การออมผ่านการลงทุน” กันบ้าง การออมในรูปแบบนี้จะเป็นการออมผ่านกรมธรรม์ ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าการออมในรูปแบบปกติ เพราะเราจะได้ทั้งความคุ้มครองชีวิตหรือสุขภาพที่สามารถใช้สิทธิ์ตามวงเงินคุ้มครองร่วมกับเงินฉุกเฉินได้ กับเงินออมพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมากกว่าปกติ และถ้าหากกรมธรรม์นั้นมีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป เรายังสามารถนำเบี้ยประกันไปใช้สิทธ์ลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาท เลยทีเดียว ยังไม่หมดนะในกรมธรรม์ระยะยาวหลายๆ ตัวจะมีเงินปันผลให้เราทุก 3 ปี หรือ 5 ปีอีกด้วย

เห็นถึงผลของการออมเงินกันแล้วใช่ไหมล่ะ มีแต่คำว่าได้ ถึงแม้ว่าการออมเงินบางวิธีจะได้เห็นตัวเงินในระยะเวลาที่นาน แต่มันก็คุ้มค่าที่จะเริ่มออมเงิน แถมยังเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้ตนเองด้วย เพื่ออนาคตที่สดใสและสบายในวันข้างหน้าของทั้งตัวคุณและคนที่คุณรักเพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ทุกชีวิตจึงต้องการวางแผน

แบบประกันชีวิตที่แนะนำ

ประกันควบการลงทุน | iInvest

ประกันควบการลงทุน | iInvest สะสม ปกป้อง ส่งต่อ ความมั่นคั่งของคุณอย่างง่าย

ถือเป็นการตอบโจทย์การออมเพื่อความสําเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมปกป้อง ความมั่งคั่งของคุณในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

    สิทธิประโยชน์

  • ลงทุนง่าย - ชําระเบี้ยครั้งเดียว และสามารถเพิ่มเงินลงทุนได้ตลอดเวลาตั้งแต่ปีท่ี 2 เป็นต้นไป
  • ผลตอบแทนที่มากกว่า - จ่ายโบนัสสําหรับการถือกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป (0.25% ส้ินปีท่ี 5-10 และ 0.5% สิ้นปีที่ 11 เป็นต้นไป ของบัญชีกรมธรรม์เฉลี่ย) - โอกาสที่กองทุนจะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) สูงกว่าการออม หรือการลงทุนบางประเภท
  • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 110% ของเบี้ยชําระครั้งเดียวหลังหักจํานวนเงินทั้งหมดที่ถอนออกจากกรมธรรม์ (ถ้ามี) หรือ 110% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์แล้วแต่อย่างใดมากกว่า