MyAXA Life
สะดวก ง่าย
เพียงปลายนิ้ว

วิธีการชำระเบี้ยกรมธรรม์

ชำระเบี้ยกรมธรรม์ผ่าน Mobile Banking หรือ Counter Service
 • เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ

  เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการชำระเบี้ยกรมธรรม์

 • กด "ชำระเงิน"

  กด "ชำระเงิน" ในหน้าแสดงรายละเอียดกรมธรรม์

 • ทางเลือกในการชำระเงิน

  เลือกใช้ Barcode หรือ QR Code ในการชำระเงิน

 • ดำเนินการชำระเงิน

  ขยาย Barcode หรือ QR Code

  เพื่อสแกนที่จุดรับชำระ หรือบันทึกรูปหน้าจอ

  เพื่อชำระผ่าน Mobile Banking แอพพลิเคชั่น

ขั้นที่

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษี
 • เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ

  เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย

 • ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  หนังสือรับรองฯ จะอยู่ภายใต้หัวข้อ "เอกสารที่เกี่ยวข้อง"

  ในหน้ารายละเอียดกรมธรรม์

 • ดาวน์โหลดหนังสือรับรองฯ

  อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดครู่หนึ่ง

  จากนั้นหนังสือรับรองฯ จะแสดงบนหน้าจอ

ขั้นที่

ดาวน์โหลดหรืออัพเดทแอพพลิเคชั่น MyAXA Life

ดาวน์โหลดหรืออัพเดทแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟนของคุณ
 • สำหรับระบบฯ iOS

  ค้นหาคำว่า "MyAXA Life" บน App Store

  หรือคลิก

 • สำหรับระบบฯ Android

  ค้นหาคำว่า "MyAXA Life" บน Google play

  หรือคลิก

ขั้นที่

แบบประกันที่น่าสนใจ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ