MyAXA Life
สะดวก ง่าย
เพียงปลายนิ้ว

เชื่อมต่อกรมธรรม์ของคุณ

เชื่อมต่อกรมธรรม์ กรุงไทย-แอกซ่า ทั้งหมดของคุณ
 • เริ่มเชื่อมต่อกรมธรรม์

  กดปุ่ม "เชื่อมต่อกรมธรรม์ของคุณ" เพื่อเริ่มต้น

 • เชื่อมต่อกรมธรรม์ของคุณ

  กรอกเลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่กรมธรรม์

  (เล่มใดเล่มหนึ่ง ในกรณีที่คุณมีหลายเล่ม)

  และกรอก วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่เกิด

  และกดปุ่ม "เชื่อมต่อกรมธรรม์ของคุณ"

 • ยืนยันด้วยรหัส OTP

  คุณจะได้รับรหัส OTP ผ่านหมายเลขโทรศัพท์

  ที่ใช้สมัครกรมธรรม์ประกันชีวิต ผ่านทาง SMS

  กรอกรหัสที่ได้รับและกดปุ่ม "ยืนยัน"

ขั้นที่

ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ย

ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษี
 • ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ย

  เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการดาวน์โหลด

  เอกสารรับรองการชำระเบี้ย

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  กดสัญลักษณ์ดาวน์โหลดเอกสาร

  หลังข้อความ "หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย"

 • เอกสารรับรองการชำระเบี้ย

  ระบบจะแสดงเอกสารรับรองการชำระเบี้ย

  ประกันภัยของคุณ ในรูปแบบไฟล์ PDF

ขั้นที่

ดาวน์โหลดหรืออัพเดทแอพพลิเคชั่น MyAXA Life

ดาวน์โหลดหรืออัพเดทแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟนของคุณ
 • สำหรับระบบฯ iOS

  ค้นหาคำว่า "MyAXA Life" บน App Store

  หรือคลิก

 • สำหรับระบบฯ Android

  ค้นหาคำว่า "MyAXA Life" บน Google play

  หรือคลิก

ขั้นที่

คำนวณเบี้ยแบบประกัน iProtect S ได้แล้ววันนี้!

ส่งต่อทุกความห่วงใย ด้วยการสร้างความมั่นคงทางการเงิน เริ่มสร้างกองมรดกตั้งแต่วันนี้ ผ่านประกันชีวิต iProtect S เพื่อส่งต่อทุกความห่วงใย ให้กลายเป็นความมั่นคงทางการเงินเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่น

แบบประกันที่น่าสนใจ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ