ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มแบบสำเร็จรูป

ประกันกลุ่มแบบคำนวณพิศษสำหรับกลุ่มหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยสามารถกำหนดความคุ้มครองได้เองตามที่ต้องการ

สิทธิประโยชน์

  • ความคุ้มครองประกันชีวิตทุกกรณี
  • ความคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
  • ความคุ้มครองสินเชื่อ
  • ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ (อบ.1 และ อบ.2)
  • ความคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD)
  • ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD)
  • ความคุ้มครองทันตกรรม
  • ความคุ้มครองการคลอดบุตร
  • สำหรับข้อมูลโดยละเอียด กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์