ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ท่านสามารถออกใบรับเงินชั่วคราว (eCBR) ได้บนระบบ AdvisorZone เท่านั้น

เตรียมพบกับ การออกใบรับเงินชั่วคราว (eCBR) บนแอปพลิเคชัน AdvisorZone ที่จะช่วยให้ตัวแทนสามารถทำงานได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น