กรุงไทย-แอกซ่า พริวิเลจ โปรแกรม (KTAXA Privilege Program)

รับสิทธิพิเศษได้ด้วยตัวท่านเอง คลิกเพื่อลงทะเบียน

**กรณีมีปัญหาในการใช้สิทธิพิเศษที่เข้าร่วมรายการ ติดต่อได้ที่ 02-118-3095 (สำหรับ Honor Program), 02-118-3085 (สำหรับ Premier Program) พร้อมให้บริการทุกวัน 09.00 - 21.00 น. หรือ email: ktaxa@lifestyle-privilege.com