ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

แบบประกัน Life Legacy (WLNP60L/WLNP99L) คือทางเลือกและทางออกที่เหมาะสมสำหรับคุณ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนล่วงหน้า เพื่อจัดสรรมรดกของคุณตามที่คุณต้องการส่งต่อความมั่งคั่งของคุณให้คนที่คุณรัก

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ หรือจนถึงอายุ 99 ปี

ให้ความคุ้มครองสูงตั้งแต่วันแรก เบี้ยประกันภัยต่ำ

สามารถเลือกชำระเบี้ยจนถึงอายุ 60 ปี หรือทยอยชำระไปจนถึงอายุ 99 ปี

ผลประโยชน์ได้รับการยกเว้นภาษีมรดก

เบี้ยประกันนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

loading

กำลังส่งข้อมูล

รายละเอียดเงื่อนไข