กรุงไทย-แอกซ่า คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ

คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าบริหาร ฝ่ายลูกค้า (คนซ้าย) และคุณทิพาพันธ์ เฟื่องปัญญา ประธานเจ้าหน้าบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ (คนขวา) บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รับ 2 รางวัลระดับนานาชาติจาก International Financial Award 2019 สาขา Best Use of Technology และสาขา Most Socially Responsible Insurance Company

รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และความสำเร็จของการเป็นผู้นำประกันชีวิตด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ และตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนตลอดมา เพื่อให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

รางวัล International Financial Awards จากนิตยสาร International Finance เป็นรางวัลที่มุ่งเน้น ในการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล และองค์กรในอุตสาหกรรมการเงินระดับสากล ที่ดำเนินกิจการอย่างโดดเด่นในต่างๆ และมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับโลก