การระบุข้อมูลอ้างอิงสำหรับการชำระเบี้ยประกันชีวิตผ่านเคาน์เตอร์รับชำระ

สำหรับลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ที่ต้องการชำระเบี้ยประกันชีวิตผ่านเคาน์เตอร์รับชำระ สามารถปฎิบัติตามขั้นตอนด้านบน เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการชำระเบี้ยแต่ละประเภท

หรือสามารถเลือกช่องทางอื่นๆ ในการชำระเบี้ยประกันชีวิตของกรุงไทย-แอกซ่า คลิกที่นี่