วิธีป้องกันตัวเอง และเพื่อนร่วมงานจาก COVID-19 เมื่อกลับไปที่สำนักงาน

ความสำเร็จของประเทศไทยในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ขณะนี้พื้นที่ควบคุมโรคได้รับการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ด้วยเหตุนี้พนักงานจำนวนมากได้เริ่มกลับมาทำงานที่สำนักงาน แต่สิ่งสำคัญในการกลับมาทำงานที่สำนักงาน คือ อย่าวางใจ และคิดว่าตอนนี้เราปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว เพราะเชื้อไวรัสนี้ยังคงมีอยู่ และยังคงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา

การป้องกันตัวเองในที่ทำงาน ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลตัวเอง 3 ประการ คือ 1. การสวมหน้ากาก 2. การเว้นระยะห่างทางสังคม และ 3. การล้างมือบ่อยๆ อย่างไรก็ตามมีวิธีอีกมากมายที่เราทุกคนสามารถทำได้ในที่ทำงานเพื่อช่วยปกป้องตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และคนที่คุณรักที่บ้าน ได้แก่ :

· ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น คีย์บอร์ด โทรศัพท์ และเมาส์ เป็นประจำด้วยน้ำยาทำความสะอาด

· หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์การทำงานร่วมกับคนอื่น

· ลดการจับหรือสัมผัสราวจับในระบบขนส่งสาธารณะ หากมีการสัมผัสต้องไม่ลืมล้างมือให้สะอาดในภายหลัง

· บริษัทฯ มีบริการที่ช่วยจัดการ และดูแลสุขภาพจิต รวมถึงความเครียดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการกลับไปทำงาน

· หากต้องการไอหรือจาม ควรจามใส่ทิชชู่ หรือข้อพับบริเวณข้อศอก เพื่อลงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไปสู่พื้นผิว และผู้คนรอบข้าง

· หลีกเลี่ยงการแบ่งปันอาหาร และการพูดคุยระหว่างรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

· หากคุณมีอาการป่วย รีบไปโรงพยาบาลและรับการทดสอบหาเชื้อไวรัสโดยเร็วที่สุด พร้อมแจ้งผู้จัดการของคุณและอยู่ที่บ้านจนกว่าคุณจะได้รับผลการทดสอบ

ที่ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เรามีนโยบายในการดูแลและปกป้องสุขภาพของพนักงานให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทฯ มีบริการสเปรย์ฆ่าเชื้อ การจัดระเบียบการพักทานอาหาร การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงาน และการประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เป็นแบบ Smart Working ซึ่งการแบ่งรูปแบบการทำงานออกเป็นสองแบบ ทั้งในและนอกสถานที่จะช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น เพื่อลดจำนวนคนในสำนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ มีบริการ Employee Assistant Progamme (EAP) บริการให้คำแนะนำปรึกษาแก่พนักงาน และครอบครัวโดยนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยพนักงานสามารถโทรไปปรึกษาหรือนัดที่จะพูดคุยตัวต่อตัวเมื่อรู้สึกเครียด หรือต้องการคำแนะนำปรึกษาได้ในทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้บริหาร และพนักงานต่างกระตือรือร้นที่จะกลับสู่สภาวะปกติหรืออย่างน้อยก็ เป็น 'ภาวะปกติใหม่ (new normal)' ซึ่งตราบใดที่เราปฏิบัติตามแนวทางในทำงานร่วมกัน เราสามารถทำงานในสำนักงาน พร้อมรักษาสุขภาพและปกป้องตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ห่างไกลจากเพื่อนร่วมงาน และคนที่คุณรัก