"Smart Working" รูปแบบการทำงานใหม่ของ กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต นำรูปแบบการทำงานที่บ้านมาใช้ถาวร

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบ ‘Smart Working’ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางระดับโลกของกลุ่มแอกซ่า ที่ผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นจากการทำงานนอกสถานที่และการทำงานในสำนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกทำงานนอกสถานที่ได้สองวันตามความต้องการ หรือเหตุจำเป็นได้โดยปราศจากข้อบังคับ

รูปแบบการทำงานดังกล่าวจะรวมไปถึงการบริหารความเปลี่ยนแปลง การอบรมต่างๆ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำงาน และการจัดหาอุปกรณ์ไอทีให้แก่พนักงาน การทำงานแบบ Smart Working จะไม่กีดกันพนักงานที่ต้องการทำงานตามปกติในสำนักงาน หากพวกเขาต้องการหรือจำเป็นต้องเข้ามาทำงานในสำนักงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความจำเป็นของงานนั้นๆ

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าถึงโครงการใหม่ว่า “บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รู้สึกภาคภูมิใจที่หน่วยงานของเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปสู่การทำงานแบบ Work From Home และ Remote Working ได้ในระหว่างที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดในเดือนมีนาคม 2020 แม้ว่าการทำงานดังกล่าวอาจจะไม่ใช่คำตอบของทุกคน แต่เราได้เรียนรู้ว่า พนักงานของเราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลในขณะที่ทำงานที่บ้าน และเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้น การหาสมดุลในชีวิตที่เหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญ และขณะเดียวกัน เรายังรู้จักใช้ประโยชน์จากการทำงานในออฟฟิศ ซึ่งรวมถึงการสร้างสังคมและความสัมพันธ์ในที่ทำงาน และมอบแรงบันดาลใจให้กันและกันด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์”

ที่ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เรามุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เพิ่มศักยภาพของเรา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เรามีสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงาน Smart Working จะช่วยให้พนักงานมีความยืดหยุ่นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมสอดรับการเป็นองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุด และเพื่อตอบรับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ในขณะที่เรายังคงสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจและส่งเสริมวัฒนธรรมของเราตามหลัก ONE AXA แม้ว่าปีที่ผ่านมาจะเป็นปีที่ท้าทาย แต่สิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนคือวัฒนธรรมของเราไม่ได้ผูกติดกับสถานที่ แต่มันฝังอยู่ในหลักค่านิยม พนักงาน และจุดมุ่งหมายสูงสุดของเราที่จะ “เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป”

การตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปสู่ Smart Working มาจากเสียงของพนักงานเป็นหลัก จากผลสำรวจจาก Pulse Survey ล่าสุด พบว่าพนักงานส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนำรูปแบบทำงานทางไกลมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการทำงานมากขึ้น การทำงานในรูปแบบผสมผสานเช่นนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องมาจากการเดินทางและการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงานที่ลดลง