กรุงไทย-แอกซ่า จัดกิจกรรม "KTAXA Step Life ปี 2"

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม "KTAXA Step Life ปี 2" โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้แก่พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดี ด้วยวิธีง่าย ๆ เพียงแค่ "ก้าว" มากขึ้น สุขภาพก็ดีมากขึ้นตาม พร้อมส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับสังคม ซึ่งทุก ๆ 10,000 ก้าว จะเปลี่ยนเป็นเงิน 10 บาท เพื่อนำไปซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่ผู้หญิงไทยที่ด้อยโอกาส บริษัทฯ เชื่อว่าสุขภาพที่ดี สามารถเริ่มได้ที่ตัวเรา และสามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นได้พร้อม ๆ กัน โดยเป้าหมายหลักเพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา