“ยื่นภาษี” ฉบับมือใหม่ ยื่นยังไงให้ได้ภาษีคืนแน่ๆ!

คนที่เพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่ชีวิตการทำงานปีแรกๆ นอกเหนือจากการปรับตัวจากชีวิตนิสิต นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมาสู่การเป็นคนทำงานมืออาชีพแล้ว ยังมีสิ่งใหม่ที่สำคัญ และจำเป็นจะต้องเรียนรู้ด้วย นั่นก็คือ 'การยื่นภาษี' โดยในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี คือช่วงเวลาสำคัญที่พลเมืองชาวไทยวัยทำงานที่มีรายได้ทุกคนต้องยื่นเอกสารเสียภาษี ทั้งนี้ไม่ว่ารายได้สุทธิจะถึงเกณฑ์การชำระภาษีหรือไม่ก็ตาม ก็จำเป็นจะต้องยื่นแบบชำระการจ่ายภาษีทุกคน เพราะถือเป็นหน้าที่

สำหรับมือใหม่แล้วฟังดูอาจจะยุ่งยาก แต่ที่จริงการยื่นภาษีเป็นเรื่องง่ายมาก ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลย แถมยังสะดวกสบายอีกต่างหาก เพราะคุณมีทางเลือกที่ดีกว่า นั่นคือการยื่นภาษีออนไลน์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเผชิญกับอากาศร้อนและฝ่ารถติด เพื่อไปยื่นภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่

เพียงคุณทำตามขั้นตอนการยื่นแบบ-ชำระภาษีออนไลน์ หรือ E-Filling ง่ายๆ ต่อไปนี้
1. เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th/publish แล้วคลิกเลือกแถบ 'ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต'
2. เลือกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560
3.ถ้าไม่เคยยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตให้ดำเนินการลงทะเบียนก่อน เพื่อรับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นกรอกข้อมูลผู้มีเงินได้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร,ชื่อ-สกุล, วัน เดือน ปีเกิด,ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
4.จากนั้นเลือกวิธียื่นแบบภาษี ภ.ง.ด. 90 / 91 (ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือน มีรายได้ทางเดียว ก็เลือก ภ.ง.ด.91 ดูรายละเอียดประเภทของภาษีได้เพิ่มเติมในล้อมกรอบ) และกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ไม่หมกเม็ด ตามหลักฐานรายได้ นั่นคือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ซึ่งบริษัทหรือนายจ้างจะเป็นผู้ออกให้ และกรอกตามคำแนะนำอื่นๆ ที่ปรากฎบนหน้าจอ เช่น เลือกเงินได้/ลดหย่อน ,บันทึกเงินได้ และบันทึกลดหย่อนต่างๆ เป็นต้น
5.ระบบจะคำนวณภาษีให้อัตโนมัติในทันที
6.กรณีไม่มีภาษีต้องชำระ โปรแกรมจะแจ้งผลการรับแบบและหมายเลขอ้างอิง เพื่อใช้เป็นหลักฐาน และกรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ ส่วนกรณีมีภาษีต้องชำระ ก็เลือกรูปแบบวิธีชำระที่สะดวกได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเรียบร้อยแล้วกรมสรรพากรก็จะส่งใบเสร็จรับเงินให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้เช่นกัน
7.ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนยืนยันการยื่นแบบภาษี
8.เมื่อเสร็จสิ้นการยื่นแบบแล้วให้เก็บผลการยื่นแบบภาษีไว้หรือพิมพ์แบบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ซึ่งนอกจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรแล้ว คุณยังมีช่องทางในการยื่นแบบภาษีที่สะดวกสบายและง่ายดายไม่แพ้กันนั่นก็คือแอปพลิเคชั่น RD Smart Tax ที่ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนี้ได้ทางกูเกิ้ล เพลย์ และแอป สโตร์ แต่หากต้องการวิธีแบบดั้งเดิมก็มีให้เลือก สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแนบเช็คหรือธนานัติตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวนได้ ไปยังที่กองบริหารการคลังและรายได้

ทั้งนี้พึงทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่คุณยื่นภาษีไปยังกรมสรรพากร จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอาจมีการขอหลักฐานเพิ่มเติมดังนั้นคุณจะต้องเตรียมหลักฐานแสดงรายได้ต่างๆ ให้พร้อมอยู่เสมอ ไม่อย่างนั้นอาจมีปัญหาวุ่นวายตามมาภายหลัง นอกจากนี้หากคุณพบปัญหาใดๆ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นภาษีออนไลน์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ RD Intelligence Center 1161 แต่ถ้าคุณพลาดที่จะยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็สามารถติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ ณ สำนักงานสรรพากรเขตหรือสำนักงานสรรพากรอำเภอทุกแห่ง

รู้จักแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และกำหนดเวลาในการยื่นแบบภาษี

ภ.ง.ด.90
- ยื่นแบบ ม.ค.-มี.ค. ของปีถัดไป
- ใช้เสียภาษีเงินได้ประจำปีสำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมิน มาตรา 40(2)-(8) แห่งประมวลรัษฎากรหรือมีเงินได้ฯ ตามมาตรา 40(1) และมาตรา 40(2)-(8) ในรอบปีภาษีที่ผ่านมา

ภ.ง.ด.91
- ยื่นแบบ ม.ค.-มี.ค. ของปีถัดไป
- ใช้เสียภาษีเงินได้ประจำปีสำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมิน มาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากรในรอบปีภาษีที่ผ่านมา

ภ.ง.ด.92
- ยื่นแบบ ม.ค.-มี.ค.ของปีถัดไป
- ใช้สำหรับผู้จ่ายเงินได้ที่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้จากการจ้างแรงงานตาม มาตรา40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่พนักงานด้วยสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

ภ.ง.ด.93
- ยื่นแบบภายในเดือน ธ.ค. ของปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน
-ใช้สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินที่มีความจำเป็นต้องยื่นแบบเสียภาษีก่อนกำหนดเวลายื่นแบบเสียภาษีเงินได้ประจำปีภาษี

ภ.ง.ด.94
- ยื่นแบบ ก.ค.-ก.ย. ของปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน
- ใช้เสียภาษีเงินได้ครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากรที่ได้รับเงินได้พึงประเมินตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. ของปีนั้น

ภ.ง.ด.95
- ยื่นแบบ ม.ค.-มี.ค. ของปีถัดไป
- ใช้เสียภาษีเงินได้ประจำปีภาษีสำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับค่าจ้างแรงงานจากสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดประมวลรัษฎากรเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th/publish/38050.0.html

เช็คให้ดี ดูให้ชัด...เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี?

ตามกฎหมายประมวลรัษฎากรระบุไว้ว่า เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรียกว่า 'เงินได้พึงประเมิน' หมายถึง เงินได้ของบุคคลใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1ม.ค.-31 ธ.ค. ของปีใดๆ หรือเงินได้ที่เกิดขึ้นในปีภาษี ได้แก่ เงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จบำนาญ เงินได้ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น, เงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือการรับทำงานให้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ส่วนลด เบี้ยประชุม เป็นต้น, ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้ที่มีลักษณะเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล ,ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น, เงินหรือผลประโยชน์อื่นที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน หรือการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน, เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น การประกอบโรคศิลปะ (แพทย์) การบัญชี วิชาชีพกฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ประณีตศิลปกรรม เป็นต้น, เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ เช่น การรับเหมาก่อสร้าง ,เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรมการขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือเงินได้จาการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงินได้ที่กล่าวมาทั้งหมด

นอกจากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา คุณยังสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นภาษีได้จากลิงค์ดังต่อไปนี้

ตารางสรุปแบบ/กำหนดเวลายื่นของแต่ละประเภทภาษี

ตารางสรุปสถานที่ยื่นแบบฯ เสียภาษี

วิธีการชำระภาษี

ที่มา: กรมสรรพากร กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบประกันชีวิตที่แนะนำ

ประกันคุ้มครองตลอดชีพ | iProtect S

ส่งต่อทุกความห่วงใย ด้วยการสร้างความมั่นคงทางการเงิน...

เริ่มสร้างกองมรดกตั้งแต่วันนี้ ผ่านประกันชีวิต iProtect S เพื่อส่งต่อทุกความห่วงใย ให้กลายเป็นความมั่นคงทางการเงินเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่น

    สิทธิประโยชน์

  • ความคุ้มครองสูง ถึง 31 เท่า ตั้งแต่วันแรกที่คุณจ่ายเบี้ย*
  • สร้างมรดกหลักล้าน ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 88 บาท ต่อวัน*
  • จ่ายเบี้ยประกันภัยสั้น เพียง 10 ปีแต่ คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

ประกันประเภทบำนาญ | iRetire

ให้ความสุขอยู่คู่กับคำว่า "เกษียณ"

iRetire แบบประกันบำนาญชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ให้ผลประโยชน์เงินบำนาญที่สูง เลือกได้ทั้งรายเดือนและรายปี

และให้คุณสามารถวางแผนเกษียณได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งตอบโจทย์การลดหย่อนภาษีอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณใช้ชีวิตเกษียณได้อย่างมีความสุข

    สิทธิประโยชน์

  • รับทางเลือกในการเริ่มต้นวางแผนอนาคต หลังการเกษียณของคุณ: iRetire 1 ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว, iRetire 5 ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
  • รับเงินบำนาญสูงสุด 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (iRetire 5) โดยสามารถรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรายปี เพื่อสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคุณ
  • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท*