ได้ความคุ้มครองและยังได้คืนภาษีด้วย คิดแล้วว่าคุ้ม!

กรุงไทย-แอกซ่า ขอเสนอแบบประกันที่ช่วยคุณ “ลดหย่อนภาษี” ได้ง่ายๆ ให้พอดีกับความต้องการและเหมาะสมกับแผนการเงินของคุณ
ประกันบำนาญเพื่อวางแผนเกษียณ
iRetire 5

จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครองยาว เลือกรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้

  สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี
  แต่คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • รับเงินบำนาญสูงสุด 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยเลือกรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้
 • รับความคุ้มครอง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 110% ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า(เฉพาะช่วงก่อนรับบำนาญ)
 • เบี้ยประกันภัย หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท*
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากรกําหนด
ประกันคุ้มครองชีวิต โรคร้ายแรง
iShield

โรคร้าย ควบคุมไม่ได้ แต่ “ความสุข” คุณปกป้องได้

  สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
 • ระยะเวลา ชำระเบี้ยสั้น เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญาช่วยยืดความสุขของคุณออกไปยาวๆ
 • 70 โรคร้ายแรงที่ไอชิลด์คุ้มครองทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง: โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 20 โรค , โรคร้ายแรงระยะรุนแรง 50 โรค
 • เคลมได้หลายครั้ง สำหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น โดยไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างโรค
 • สบายใจ ไม่เสียเปล่า กับผลประโยชน์ที่ต่างจากแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเผชิญกับโรคร้ายหรือไม่ ก็อุ่นใจว่าเบี้ยฯ ที่จ่ายไปไม่สูญเปล่า
 • เบี้ยประกันภัยในส่วนคุ้มครองชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท*
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากรกําหนด
ประกันสุขภาพ
iHealthy

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา

  สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
 • ความคุ้มครองการล้างไตและการทําเคมีและรังสีบําบัดสําหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร รวมถึงภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด
 • ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยความคุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาสายตาและทันตกรรม พร้อมทั้งการฉีดวัคซีน
 • ครอบคลุมทุกที่ทั่วโลกตามแผนความคุ้มครองที่เลือก ทำให้เข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำได้ทุกมุมโลก
 • เบี้ยประกันภัยในส่วนคุ้มครองสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท*
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากรกําหนด
ประกันบำนาญเพื่อวางแผนเกษียณ (iRetire 5)
ประกันคุ้มครองชีวิต โรคร้ายแรง (iShield)
ประกันสุขภาพ (iHealthy)
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ชื่อ-นามสกุล* กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์มือถือ* กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
จังหวัด* กรุณาเลือกจังหวัด
ส่งข้อมูล
กำลังส่งข้อมูล
ขอบคุณค่ะ
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในเวลาที่ท่านสะดวก
ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ
ส่งอีกครั้ง