รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ Telemedicine

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จับมือร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ นำเสนอ Telemedicine หรือ บริการโทรเวชกรรม ให้กับท่านลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ และมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

โดยท่านสามารถโทรศัพท์เพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาล โดยใช้สิทธิความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) จากกรมธรรม์

ท่านสามารถสอบถามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล ตามหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลตามรายละเอียดในตาราง

หากมีข้อสงสัยข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ หรือสิทธิความคุ้มครอง สามารถสอบถามได้ที่ 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

#Telemedicine #อยู่บ้านก็พบแพทย์ได้