ก่อนซื้อประกันชีวิต! ควรคำนึงถึง “รายรับรายจ่ายอนาคต” ด้วย

ก่อนซื้อประกันชีวิต! ควรคำนึงถึง “รายรับรายจ่ายอนาคต” ด้วย
โดย ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์

มนุษย์มักให้ความสำคัญกับปัจจุบันมากกว่าอนาคต!

การไม่ใช้เวลาในปัจจุบันคำนึงถึงอนาคตอย่างถี่ถ้วนก็เป็นอุปสรรคสำคัญในการวางแผนการเงินให้เหมาะสมได้ และอาจทำให้คุณซื้อประกันชีวิตไม่มากพอที่จะปกป้องครอบครัวคุณจากภาระทางการเงิน ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจเพื่อให้ผู้อ่านไม่ลืมคำนึงถึง “สิ่งที่อาจเกิดขึ้น” ที่มักถูกมองข้าม แต่มีโอกาสเข้ามากระทบสถานะทางการเงินของคุณได้ในอนาคต

เนื่องจากเป้าหมายของการทำประกันชีวิตคือการรักษาความเป็นอยู่ของผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่คุณเสียชีวิต จุดสำคัญที่เราควรคำนึงในการเลือกซื้อประกันชีวิตก็คือรายจ่ายหรือภาระหนี้สินที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต และรายได้ เงินออม หรือทรัพย์สิน

รายจ่ายในอนาคตทั้งคงที่และผกผันไปตามปัจจัยภายนอก เช่น เงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบี้ย รวมทั้งไลฟ์สไตล์ของคนที่คุณรักอาจเปลี่ยนไปและอาจต้องการรายรับมากขึ้นกว่าที่คุณคิดในอนาคต รวมทั้งค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เราอาจลืมนึกถึง เช่น

1. ทุนการศึกษาสำหรับลูก

ปริมาณเงินที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณหวังให้เขาสำเร็จการศึกษาไปถึงขั้นไหนและจากสถาบันแบบไหน หากคุณอยากเปิดโอกาสให้เขามีโอกาสไปโรงเรียนเอกชนตั้งแต่เล็กในต่างประเทศ คุณจะมีรายจ่ายในอนาคตที่สูงและมีแต่ทีท่าว่าจะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ผลตอบแทนทางการเงินจากการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความแตกต่างกันมากในแต่ละสาขาอาชีพ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วมันคือ “ตั๋วผ่านทาง” ขั้นแรกของความสำเร็จในโลกอนาคตที่มีการแข่งขันสูง

2. หนี้สินทุกประเภทที่คุณยังไม่ได้ชำระ

ตัวอย่างที่ดีที่สุดที่สามารถกระทบความเป็นอยู่ของครอบครัวได้โดยตรง คือเงินค่างวดและอัตราดอกเบี้ยหากคุณเคยนำบ้านไปจำนองเพื่อแลกกับการกู้เงินมาในอดีต ซึ่งหากคู่ครองของคุณไม่ได้เป็นผู้หารายได้หลัก ครอบครัวของคุณอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกบีบบังคับยึดบ้านหรือบังคับขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ก้อนนั้นได้

3. รายได้ในอนาคตที่พึงประเมิน

ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง เงินออมในรูปแบบต่างๆ โดยปกติแล้วคนเรามักมีรายได้มากขึ้นตามประสบการณ์ทำงาน หากคุณบริหารความเสี่ยงได้ดีพอ เงินก้อนที่คุณลงทุนอยู่ทุกวันนี้ก็จะสามารถผลิดอกออกผลขึ้นมาได้ในทุกๆ ปีที่ผ่านไปด้วย

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตนั้น หากเราคำนึงถึงรายรับรายจ่ายที่ “น่าจะเกิดขึ้น” ในอนาคต เราก็สามารถพบแบบประกันที่คงผลประโยชน์ไปจนดูแลความเป็นอยู่ของผู้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะมีจำนวนทุนประกันและเบี้ยประกัน ระยะเวลาคุ้มครองและชำระเบี้ยอย่างเหมาะสม

แบบประกันชีวิตที่แนะนำ

ประกันประเภทบำนาญ | iRetire

ให้ความสุขอยู่คู่กับคำว่า "เกษียณ"

iRetire แบบประกันบำนาญชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ให้ผลประโยชน์เงินบำนาญที่สูง เลือกได้ทั้งรายเดือนและรายปี

และให้คุณสามารถวางแผนเกษียณได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งตอบโจทย์การลดหย่อนภาษีอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณใช้ชีวิตเกษียณได้อย่างมีความสุข

    สิทธิประโยชน์

  • รับทางเลือกในการเริ่มต้นวางแผนอนาคต หลังการเกษียณของคุณ: iRetire 1 ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว, iRetire 5 ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
  • รับเงินบำนาญสูงสุด 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (iRetire 5) โดยสามารถรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรายปี เพื่อสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคุณ
  • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท*

ประกันควบการลงทุน | iInvest

ประกันควบการลงทุน | iInvest สะสม ปกป้อง ส่งต่อ ความมั่นคั่งของคุณอย่างง่าย

ถือเป็นการตอบโจทย์การออมเพื่อความสําเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมปกป้อง ความมั่งคั่งของคุณในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

    สิทธิประโยชน์

  • ลงทุนง่าย - ชําระเบี้ยครั้งเดียว และสามารถเพิ่มเงินลงทุนได้ตลอดเวลาตั้งแต่ปีท่ี 2 เป็นต้นไป
  • ผลตอบแทนที่มากกว่า - จ่ายโบนัสสําหรับการถือกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป (0.25% ส้ินปีท่ี 5-10 และ 0.5% สิ้นปีที่ 11 เป็นต้นไป ของบัญชีกรมธรรม์เฉลี่ย) - โอกาสที่กองทุนจะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) สูงกว่าการออม หรือการลงทุนบางประเภท
  • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 110% ของเบี้ยชําระครั้งเดียวหลังหักจํานวนเงินทั้งหมดที่ถอนออกจากกรมธรรม์ (ถ้ามี) หรือ 110% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์แล้วแต่อย่างใดมากกว่า