เพราะผู้หญิงยุคใหม่ เข้าใจบทบาทของตัวเอง

เลือกความคุ้มครองที่สร้างความมั่นคงและตอบเป้าหมายของชีวิต
แบบประกันเพื่อการออม
Happy Woman

สาววัยเริ่มต้นชีวิตการทำงาน ที่มุ่งมั่นกับความฝันของตัวเองและต้องการมีประกันชีวิตเอาไว้เป็นผู้ช่วยคนสำคัญ

  สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • เงินจ่ายคืนรวมทั้งสิ้น 33% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทยอยรับคืนตั้งแต่ปีแรก
 • ผลประโยชน์รวมขั้นต่ำ 213% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
 • เงินก้อน ณ สิ้นปีที่ 25 ด้วยจำนวน 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
 • ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และรับเพิ่มสูงขึ้น กรณีเข้าห้อง ICU หรือผ่าตัด
 • สิทธิ ยกเว้นเบี้ย ประกันภัยสัญญาหลัก กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน ทำให้แผนความคุ้มครองของคุณไม่หายไป
 • เบี้ยประกันภัยสามารถใช้ ลดหย่อนภาษี ได้ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
แบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
Smart Woman

สาวมั่นผู้สะสมประสบการณ์ ที่ทำงานหนักเพื่อความสำเร็จและมองหาประกันชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง

  สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
 • คุ้มครองมะเร็ง ทุกระยะ รวมทั้งมะเร็งผิวหนัง และมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
 • ผลประโยชน์สูงสุดไม่เกิน 100% ของความคุ้มครองมะเร็งและเป็นมะเร็งคนละชนิดและต่างอวัยวะ
 • เคลมมะเร็งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ผลประโยชน์สูงสุดจะต้องไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และเป็นมะเร็งคนละชนิดและต่างอวัยวะ
 • รับผลประโยชน์เงินก้อน เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขึ้นอยู่กับลูกค้า
 • ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และนานต่อเนื่องถึง 365 วัน รับเพิ่มสูงขึ้น กรณีเข้าห้อง ICU หรือผ่าตัด
 • รับสิทธิ ยกเว้นเบี้ย ประกันภัยสัญญาหลัก กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน ทำให้แผนความคุ้มครองของคุณไม่หายไป
 • เบี้ยประกันภัยสามารถใช้ ลดหย่อนภาษี ได้ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
แบบประกันเพื่ออนาคตลูก
Super Mom

สุดยอดคุณแม่ ผู้รับบทบาททั้งในบ้านและนอกบ้าน โดยเฉพาะหน้าที่คุณแม่ที่ให้ความสำคัญกับอนาคตของลูกน้อย

  ตัวเลือกที่ 1 สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองเพื่อเป็นมรดกให้ลูก
 • ชำระเบี้ยระยะสั้น ความคุ้มครองสูง
 • ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 2 เท่า ในช่วงระยะเวลาชำระเบี้ย
 • คุ้มครอง 3 เท่า กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันจากอุบัติเหตุ (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)
 • คุ้มครอง 4 เท่า กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันจากอุบัติเหตุสาธารณะ (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ)
 • รับสิทธิ ยกเว้นเบี้ย ประกันภัยสัญญาหลัก กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน ทำให้แผนความคุ้มครองของคุณไม่หายไป
 • เงินผลประโยชน์ ไม่ต้องเสียภาษี ไม่ต้องยุ่งยากผ่านขั้นตอนศาลเหมือนการรับมรดกตามปกติ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถใช้ ลดหย่อนภาษี ได้ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
แบบประกันเพื่อการออม (Happy Woman)
แบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง (Smart Woman)
แบบประกันเพื่ออนาคตลูก (Super Mom)
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ชื่อ-นามสกุล* กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์มือถือ* กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
จังหวัด* กรุณาเลือกจังหวัด
ส่งข้อมูล
กำลังส่งข้อมูล
ขอบคุณค่ะ
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในเวลาที่ท่านสะดวก
ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ
ส่งอีกครั้ง