กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เฉลิมฉลองวันสุขภาพจิตโลก

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมสุขภาพ “KTAXA Fit & Firm Fest” โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ พร้อมการบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพตลอดทั้งวัน เพื่อรณรงค์สุขภาพจิตที่ดีและสร้างความตระหนักในด้านสุขภาพจิต เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day)

ภายในงานมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อเรื่องการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ ที่เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของอาหารที่เราทาน และสามารถสร้างความรู้สึกดีให้กับตัวเอง นอกจากกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพแล้ว นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้เลือกเข้าร่วมอีกมากมาย อาทิ ออร่าสแกน หมอดู และกิจกรรมศิลปะเปเปอร์มาร์เช่และเทียนเจลจากน้องๆ จากมูลนิธิเด็ก ซึ่งจากการศึกษาพบว่าความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้เราอารมณ์ดีขึ้นและลดความตึงเครียดได้ รวมถึงกิจกรรมนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยหมอนวดผู้พิการทางสายตา และฝังเข็ม ซึ่งช่วยลดความเครียดได้ดีอีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีพนักงานเข้าร่วมกว่า 500 คน

คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า “เราตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิตไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียว แต่การสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นภารกิจหลักของเราเสมอมา ที่ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เรามีกิจกรรม และบริการมอบให้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะบริการให้คำปรึกษา โยคะ นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และ Employee Assistance Program นอกจากนี้ เรายังมีพื้นที่ส่วนรวมอย่าง Break-out area และอื่นๆ อีกมากมายภายในบริษัท ที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กัน เป็นการสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี”

กิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัวทั้งด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ พร้อมมุ่งมั่นเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป