คุณสมบัติของความเป็นมืออาชีพ

Professional Certifications

Life Protection Specialist

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ ด้านผลิตภัณฑ์ประกัน

Health Protection Specialist

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ ด้านผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

Investment
Consultant

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน

MDRT 2020

พิชิตคุณวุฒิ MDRT 2020

AXA PRIME

ยกระดับความเป็นมืออาชีพ สู่มาตรฐานของความเป็นนักขายคุณภาพสูง

กติกาและเงื่อนไขการทำคุณวุฒิ

นำส่งและอนุมัติผลงาน 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

AXA PRIME AGENT (ระดับตัวแทน)
กติกาและเงื่อนไข Prime Agent Bronze Prime Agent Silver Prime Agent Gold
NBC 400,000 600,000 600,000
คุณสมบัติ (ในปี 2020)
-
*ผ่าน/มีคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง
*ผ่าน/มีทุกคุณสมบัติ
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้*
 • MDRT Member 2020
 • IC License
 • Life Protection Specialist
 • Health Protection Specialist
 • P% 90%

  AXA PRIME LEADER* (ระดับผู้จัดการตัวแทน ผลงานหน่วยตรง)

  กติกาและเงื่อนไข Prime Leader Gold

  Prime Leader Platinum

  ต้องมีตัวแทนในหน่วยงานของท่าน
  ผ่านกติกาและเงื่อนไขดังนี้

  2 Prime Agents

  4 Prime Agents

  AXA PRIME GA* (ระดับเจ้าของสำนักงานตัวแทน)

  กติกาและเงื่อนไข

  Prime GA Diamond

  ต้องมีทีมงานภายใต้สำนักงานฯ
  ของท่านผ่านกติกาและเงื่อนไขดังนี้

  8 Prime Agents และ 3 Prime Leaders

  สอบถามรายละเอียด AXA PRIME เพิ่มเติมได้ที่แผนกส่งเสริมการขาย

  ลงทะเบียนเรียบร้อย
  ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน
  โดยเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ
  เกิดข้อผิดพลาด
  เกิดข้อผิดพลาดจากระบบในการลงทะเบียน
  กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

  ร่วมงานกับเรา

  *ชื่อ - นามสกุล กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล
  *หมายเลขโทรศัพท์มือถือ กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
  *อีเมล
  *จังหวัดที่อยู่ในปัจจุบัน กรุณาเลือกจังหวัด
  ชื่อ-นามสกุล ผู้แนะนำ (กรณีไม่ระบุผู้แนะนำ บริษัทจะจัดสรรหน่วยงานหรือสังกัดให้)
  *เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อ
  ส่งข้อมูล