ยกระดับความเป็นมืออาชีพ

ดูแลให้คุณพร้อมในทุกด้าน ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างสง่างามและมั่นใจเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

Bolder

ได้ ก้าว อย่างสง่างาม และมั่นใจกว่าเดิม

Better

ได้ ก้าว ไปสู่ ชีวิตที่ดีกว่า

Faster

ได้ ก้าว ไปอย่างสะดวก และรวดเร็วกว่า

Bigger

ได้ ก้าว เพื่อเติบโตขึ้น

IS THIS YOUR DREAM ?

ถ้านี่คือความฝันของคุณ

ก้าว... ไปสู่ความสำเร็จ

คุณวุฒิ AXA Prime เป็นคุณวุฒิที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายขายทุกระดับ ได้พัฒนาศักยภาพตัวเองให้มีความโดดเด่น มีความเป็นมืออาชีพ โดยบริษัทฯสนับสนุนและยกระดับให้ฝ่ายขายของเราประสบความสำเร็จในอาชีพตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยหลักสูตรและผู้ชำนาณการณ์เฉพาะที่จะให้คุณเป็นนักขายมืออาชีพ ที่รู้จริงและมั่นใจ จนก้าวสู่การเป็นนักขายระดับ AXA Prime เติบโตสู่ AXA Prime Leaders และเป็นเจ้าของสำนักงาน AXA Prime ต่อไป

AXA PRIME

ให้คุณได้ใช้ชีวิต “เหนือกว่าที่ฝัน” เพียงแค่ก้าวไปกับเรา

ก้าว... อย่างสง่างามและมั่นใจ
ให้คุณพร้อมในทุกด้านของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาพิเศษ, สิทธิในการสำรองบัตรเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีทั้ง MDRT Thailand และ GAMA Thailand ซึ่งเป็นงานสัมนาชั้นนำของโลก
ก้าว... ไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า
ด้วยสัญญาลักษณ์แห่งความเป็นมืออาชีพ เช่น เข็มเชิดชูเกียรติ, เสื้อโปโล, สูทเกียรติยศ, นามบัตรพร้อมกล่อง AXA PRIME และเกียรติบัตร AXA PRIME GA ที่เป็นที่รู้จักระดับสากล
ก้าว... อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่า
ให้คุณดูแลลูกค้าคนสำคัญด้วยสิทธิ์ในจองเพื่อเข้าใช้ KTAXA LOUNGE, การพิจารณาในคำขอเอาประกันเป็นอันดับแรก, การเป็น Digital Agent โดยอัตโนมัติและรับรายชื่อผู้มุ่งหวัง(Lead) ในพื้นที่ที่ระบุ และสิทธิ์ในการรับบริการตอบข้อสอบถามผ่านช่องทางบริการพิเศษ 1159 Call Center
ก้าว... เพื่อเติบโตขึ้น
ให้ทีมของคุณเติบโตได้จริงอย่างมั่นคงรวมถึงในส่วนเอกสิทธิ์ที่เหนือระดับ อาทิเช่น การได้รับเชิญร่วมงาน ประชุมผู้จัดการต้นปีและกลางปี (Agency Manager Meeting) และการเข้าร่วมงานมอบรางวัลเกียรติ AXA Prime Appreciation

กติกาและเงื่อนไขการทำคุณวุฒิ

นำส่งและอนุมัติผลงาน 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

AXA PRIME AGENT (ระดับตัวแทน)
กติกาและเงื่อนไข Prime Agent Bronze Prime Agent Silver Prime Agent Gold
NBC 400,000 600,000 600,000
คุณสมบัติ (ในปี 2020)
-
*ผ่าน/มีคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง
*ผ่าน/มีทุกคุณสมบัติ
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้*
 • MDRT Member 2020
 • IC License
 • Life Protection Specialist
 • Health Protection Specialist
 • P% 85%

  AXA PRIME LEADER* (ระดับผู้จัดการตัวแทน ผลงานหน่วยตรง)

  กติกาและเงื่อนไข Prime Leader Gold

  Prime Leader Platinum

  ต้องมีตัวแทนในหน่วยงานของท่าน
  ผ่านกติกาและเงื่อนไขดังนี้

  2 Prime Agents

  4 Prime Agents

  AXA PRIME GA* (ระดับเจ้าของสำนักงานตัวแทน)

  กติกาและเงื่อนไข

  Prime GA Diamond

  ต้องมีทีมงานภายใต้สำนักงานฯ
  ของท่านผ่านกติกาและเงื่อนไขดังนี้

  8 Prime Agents และ 3 Prime Leaders

  ลงทะเบียนเรียบร้อย
  ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน
  โดยเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ
  เกิดข้อผิดพลาด
  เกิดข้อผิดพลาดจากระบบในการลงทะเบียน
  กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

  ร่วมงานกับเรา

  *ชื่อ - นามสกุล กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล
  *หมายเลขโทรศัพท์มือถือ กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
  *อีเมล
  *จังหวัดที่อยู่ในปัจจุบัน กรุณาเลือกจังหวัด
  ชื่อ-นามสกุล ผู้แนะนำ (กรณีไม่ระบุผู้แนะนำ บริษัทจะจัดสรรหน่วยงานหรือสังกัดให้)
  *เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อ
  ส่งข้อมูล

  สอบถามรายละเอียด AXA PRIME เพิ่มเติมได้ที่แผนกส่งเสริมการขาย