ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

เพราะโรคร้ายเป็นเรื่องไม่คาดคิด

แม้เราจะดูแลสุขภาพดีเพียงไรแต่โรคร้ายก็เป็นสิ่งที่เกินจะคาดเดาและต้องใช้เงินจำนวนมากในการรักษา ให้คุณรับมือกับโรคร้ายวันนี้ด้วยประกันออนไลน์โรคร้ายเบาใจที่คุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงถึง 9 กลุ่มโรค ทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง หากตรวจพบรับเงินก้อนสูงสุดถึง 1 ล้านบาท ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเบาใจ สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ด้วยเบี้ยราคาเบาๆ

“หากไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดกับคุณ”

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ เพื่อรับความคุ้มครองโรคร้ายเบาใจ ซื้อออนไลน์ได้ทันที คลิก!

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปีบริบูรณ์ และผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัท ฯ กำหนด

2. ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน สามารถซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมกันทุกช่องทางไม่เกิน 1 ล้านบาท

3. รับประกันเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่เป็นคนไทย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น

4. ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี โดยสามารถต่ออายุสัญญาได้ปีต่อปี และต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปีโดยสัญญาประกันภัยจะสิ้นสุด ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี

5. เบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุของกรมธรรม์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก อายุ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของผลิตภัณฑ์นี้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์

6. ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ

ข้อยกเว้นบางส่วน

กรณีเสียชีวิต
1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จบริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง
2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
กรณีโรคร้ายแรง
1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยัน และมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครอง
2. ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

สามารถศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นทั่วไปทั้งหมดได้ในกรมธรรม์

คำถามที่พบบ่อย

1. ใครที่สามารถสมัครแบบประกันออนไลน์โรคร้ายเบาใจได้?

แบบประกันออนไลน์โรคร้ายเบาใจเปิดรับสมัครเฉพาะคนไทย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น โดยรับประกันตั้งแต่อายุ 20 – 60 ปีบริบูรณ์

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ-ขั้นสูงที่สามารถซื้อได้เป็นเท่าไร ?

จำนวนเงินเอาประกันภัยจะเป็นไปตามแผนที่คุณเลือกโดยเริ่มต้นที่ 150,000 บาท และจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ 1,000,000 บาท

3. คุณสามารถซื้อความคุ้มครองที่จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมสูงสุดได้เท่าไร ?

เมื่อรวมทุกกรมธรรม์จะต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อผู้เอาประกันภัย

4. ถ้าสนใจสมัครแบบประกันโรคร้ายเบาใจจะต้องตรวจสุขภาพไหม?

แบบประกันโรคร้ายเบาใจถูกออกแบบมาให้สมัครทำประกันได้ง่ายโดยคุณไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพใดๆ เพียงแค่ตอบคำถามสุขภาพ 5 ข้อเท่านั้น

5. คุณสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

คุณสามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต

6. แบบประกันนี้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไหม?

เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

loadingกำลังโหลดข้อมูล...