ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ
เพื่อดูแลลูกค้าคนสำคัญ

ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ “กรุงไทย-แอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร”

เพื่อดูแลลูกค้าคนสำคัญ หรือ ลูกค้าที่เจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง เจ็บป่วยเรื้อรัง และมะเร็งในฐานะ Health Partner

กรอกข้อมูลเมื่อต้องการใช้บริการ

ใส่ข้อมูลเพื่อรับสิทธิประโยชน์

ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกัน *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
เลขที่กรมธรรม์ / หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
อีเมล
กำลังส่งข้อมูล
ขอบคุณค่ะ
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อท่านกลับเพื่อยืนยันข้อมูลการสมัคร
ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ
ส่งอีกครั้ง

ตัวอย่างโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เข้าร่วม

เงื่อนไข

- ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ สถานะกรมธรรม์มีผลบังคับ

- ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ที่มีอาการป่วยทางระบบกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคเรื้อรัง และโรคมะเร็ง

หมายเหตุ

- เป็นบริการที่ให้คำแนะนำ ประสานงาน และเสนอทางเลือกการให้บริการในระบบกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคเรื้อรัง และโรคมะเร็ง

- การขอคำปรึกษาแพทย์ทางเลือกที่ 2 (Second Opinion) ไม่ได้เป็นการบริการของโครงการนี้

- บริการนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากพยาบาล “แคร์คุณกว่าใคร” เท่านั้น ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่

- สามารถติดต่อได้ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30-17:00 น

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

- บริการนี้ ไม่ได้ ตอบคำถามเรื่องสินไหม หากต้องการสอบถามเรื่องสินไหม กรุณาติดต่อ 1159 กด 2

คำนวณเบี้ยแบบประกัน iProtect S ได้แล้ววันนี้!

ส่งต่อทุกความห่วงใย ด้วยการสร้างความมั่นคงทางการเงิน เริ่มสร้างกองมรดกตั้งแต่วันนี้ ผ่านประกันชีวิต iProtect S เพื่อส่งต่อทุกความห่วงใย ให้กลายเป็นความมั่นคงทางการเงินเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่น

แบบประกันที่น่าสนใจ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ