Care Coordination Campaign
เพื่อดูแลลูกค้าคนสำคัญ

บริการที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการรักษาพยาบาล ตั้งแต่เริ่มป่วยจนหายดี ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดโครงการ Care coordination เพื่อดูแลลูกค้าคนสำคัญ หรือ ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน และเรื้อรัง ในฐานะ Health Partner

ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ที่ถือกรมธรรม์มีสัญญาสุขภาพ สถานะกรมธรรม์มีผลบังคับใช้อยู่

ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า มีอาการป่วยทางระบบกระดูกและข้อ และโรคเรื้อรัง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญได้รับการบริการ ข้อมูลสุขภาพ การรักษาที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับผู้เอาประกันมากที่สุด
เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญได้รับการรักษาในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมและกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว
เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและป้องกันภาวะการเจ็บป่วยในอนาคต

ใส่ข้อมูลเพื่อรับสิทธิประโยชน์

ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกัน *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
เลขที่กรมธรรม์ / หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
อีเมล
กำลังส่งข้อมูล
ขอบคุณค่ะ
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อท่านกลับเพื่อยืนยันข้อมูลการสมัคร
ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ
ส่งอีกครั้ง

โรงพยาบาลในเครือข่ายที่เข้าร่วม

เงื่อนไข

- ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ที่ถือกรมธรรม์มีสัญญาสุขภาพ สถานะกรมธรรม์มีผลบังคับใช้อยู่

- ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า มีอาการป่วยทางระบบกระดูกและข้อ และโรคเรื้อรัง

หมายเหตุ

- เป็นบริการที่ให้คำปรึกษาทางระบบกระดูกและข้อ และโรคเรื้อรัง

- บริการนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากพยาบาล Care-Co เท่านั้น ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่

- สามารถโทรปรึกษาได้ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

คำนวณเบี้ยแบบประกัน iProtect S ได้แล้ววันนี้!

ส่งต่อทุกความห่วงใย ด้วยการสร้างความมั่นคงทางการเงิน เริ่มสร้างกองมรดกตั้งแต่วันนี้ ผ่านประกันชีวิต iProtect S เพื่อส่งต่อทุกความห่วงใย ให้กลายเป็นความมั่นคงทางการเงินเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่น

แบบประกันที่น่าสนใจ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ