สะสม ปกป้อง ส่งต่อ ความมั่นคั่งของคุณอย่างง่าย

ถือเป็นการตอบโจทย์การออมเพื่อความสำเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมปกป้อง ความมั่งคั่งของคุณในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

ทำไมต้อง iInvest

ชําระเบี้ยครั้งเดียว
ชําระเบี้ยครั้งเดียว ไม่เป็นภาระในการชำระเบี้ยในอนาคต คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี
เพิ่มมูลค่าทางการเงิน
ผ่านกองทุนรวมชั้นนำ พร้อมปกป้อง ความมั่งคั่งของคุณในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น
บริหารจัดการง่าย
สามารถเพิ่มเงินลงทุนเพื่อเป็นมรดกก้อนใหญ่ได้ตลอดเวลาหลังปีที่ 2 เป็นต้นไป บริหารคล่องตัวสามารถถอนเงินบางส่วนจากรมธรรม์ หรือ เวนคืนกรมธรรม์ เพื่อความต้องการในทุกช่วงชีวิต

สนใจผลิตภัณฑ์ iInvest

โทร. 1159

โปรดศึกษาสรุปสาระสำคัญ เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์นี้โดยละเอียดเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกันภัย : 1 เดือน – 75 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี

ความคุ้มครองชีวิต

110% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หลังหักจำนวนเงินทั้งหมดที่ถอนออกจากกรมธรรม์ (ถ้ามี) หรือ 110% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา

2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

งวดการชำระเบี้ย

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

ผลประโยชน์ทางภาษี

• ค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
• ผลประโยชน์ที่ทายาทได้รับไม่ต้องเสียภาษี

คำถามที่พบบ่อย

1.อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกันชีวิต iInvest ได้?
คำตอบ : ตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน – 75 ปี

2.ประกันชีวิต iInvest เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ : เป็นแบบประกันชีวิตควบการลงทุนแบบชำระครั้งเดียว คุ้มครองยาวถึง 99 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตรับ 110% ของเบี้ยชำระครั้งเดียว หรือ 110% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์แล้วแต่อย่างใดมากกว่า และมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม สามารถเพิ่มเงินลงทุนได้ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 บริหารคล่องตัวสามารถถอนเงินบางส่วนจากรมธรรม์ รับโบนัสสำหรับการถือกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป และสามารถนำเบี้ยประกันภัยในส่วนของค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

3.ประกันชีวิต iInvest แบ่งเบี้ยประกันภัยทั้งหมดกี่ประเภท และ?
คำตอบ :ประเภทของเบี้ยประกันภัยเป็น 2 แบบ

เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (Single Premium)
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top Up Premium)