ข้อมูลความคุ้มครองโรคโควิด-19 สำหรับลูกค้า กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าพึงทราบ

ประเภท:

  • ความคุ้มครองโรคโควิด-19 กรมธรรม์สุขภาพ ที่มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก

    อ่านเพิ่มเติม

  • ความคุ้มครองโรคโควิด-19 กรมธรรม์สุขภาพ ที่ไม่มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก

    อ่านเพิ่มเติม