ข้อมูลความคุ้มครองโรคโควิด-19 สำหรับลูกค้า กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าพึงทราบ

ประเภท:

 • รายชื่อหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ที่อยู่ในเครือข่ายสัญญา - กรุงเทพมหานคร

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 • รายชื่อหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ที่อยู่ในเครือข่ายสัญญา - ปริมณฑล

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 • รายชื่อหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ที่อยู่ในเครือข่ายสัญญา - ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ความคุ้มครองโรคโควิด-19 กรมธรรม์สุขภาพ ที่มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก

  อ่านเพิ่มเติม

 • ความคุ้มครองโรคโควิด-19 กรมธรรม์สุขภาพ ที่ไม่มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก

  อ่านเพิ่มเติม

 • ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน (Home Isolation)

  อ่านเพิ่มเติม

 • ผลประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19

  ดูรายละเอียด

 • บันทึกสลักหลังแนบท้าย สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 • บันทึกสลักหลังแนบท้าย สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

  ดาวน์โหลดเอกสาร