ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ด้วยแผนความคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนรับมือกับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพที่ยากเกินจะคาดเดา แต่ไม่ยากเกินจะรับมือ

loadingกำลังโหลดข้อมูล...

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 6 แผน ด้วยวงเงินความคุ้มครองต่อรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ 3 - 100 ล้านบาท

อายุรับประกันภัย 6 - 80 ปี สามารถต่ออายุได้จนถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 90 ปี

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริงทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก

ครอบคลุมค่าผ่าตัด ค่าล้างไต การรักษาโรคมะเร็งทั้ง เคมีบำบัด และการรักษามะเร็งแบบ Targeted Therapy

เหนือกว่าด้วยการรักษาและการป้องกัน โดยแพทย์ทางเลือก การรักษาด้านสุขภาพจิต การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน

ดูแลว่าที่คุณแม่ ด้วยแผนความคุ้มครอง ที่มอบผลประโยชน์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร

เดินทางอุ่นใจ ด้วยค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ สูงสุด 90 วัน นับตั้งแต่วันเดินทาง

พิเศษ ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ในปีต่ออายุ หากไม่มีการเคลมสินไหมทดแทน 3 ปีกรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกัน

เบี้ยประกันภัยสุขภาพ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

จำนวนแผนความคุ้มครอง

6 แผนความคุ้มครอง คือ แผนสมาร์ท แผนบรอนซ์ แผนซิลเวอร์ แผนโกลด์ แผนไดมอนด์ และแผนแพลทินั่ม

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

แผนสมาร์ท 3 ล้านบาท

แผนบรอนซ์ 10 ล้านบาท

แผนซิลเวอร์ 15 ล้านบาท

แผนโกลด์ 25 ล้านบาท

แผนไดมอนด์ 70 ล้านบาท

แผนแพลทินั่ม 100 ล้านบาท

อายุรับประกันภัย

แผนสมาร์ท แผนบรอนซ์: 6 - 80 ปี

แผนซิลเวอร์ แผนโกลด์ แผนไดมอนด์ และ แผนแพลทินั่ม : 11 - 80 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี (ต่ออายุได้ทุกปีจนถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)

อาณาเขตความคุ้มครอง

คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย

สัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้

สามารถแนบสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมได้ตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัน

พิจารณารับประกันภัยแบบปกติ (Full Underwriting) (ผู้ขอเอาประกันภัย 1 ท่านสามารถถือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบเหมาจ่ายของบริษัทได้เพียง 1ฉบับเท่านั้น)

เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบ

1. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

- 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป

- 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม สำหรับโรคดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

- 12 เดือน (12MWP) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม สำหรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร, ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร, ค่าตรวจสุภาพประจำปี, ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลแบบประคับประคองระยะสุดท้าย

2. ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไป

ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด โรคเอดส์หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นต้น

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลไอเฮลท์ตี้ อัลตร้าเหมาะกับใคร

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า เหมาะกับบุคคลดังต่อไปนี้

1. กลุ่มคนที่มีรายได้ประจำ ข้าราชการหรือพนักงานบริษัท ที่ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เพิ่มเติมจากสวัสดิการที่มีอยู่

2. กลุ่มคนทำงานอาชีพอิสระ เช่น ฟรีแลนซ์ YouTuber หรือ กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ ที่ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และ ไม่ต้องการเป็นภาระของบุคคลอื่นเมื่อเจ็บป่วย

3. นักธุรกิจ หรือ กลุ่มคนที่เป็นนักลงทุนที่มีรายได้สูง ที่ต้องการได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและการบริการที่ดีในโรงพยาบาลชั้นนำ

2. สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า มีจุดเด่นอย่างไร

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า มีจุดเด่นดังนี้

- เป็นสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย มีวงเงินความคุ้มครองให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของแต่ละบุคคล ตั้งแต่ 3 - 100 ล้านบาท

- ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี

- ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่ารักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

- ให้ความคุ้มครองค่าล้างไต การทำเคมีบำบัด การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธี Targeted Therapy

- ให้ความคุ้มครองด้านแพทย์ทางเลือก การรักษาด้านสุขภาพจิต การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก

- ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉินในต่างแดน สูงสุด 90 วันนับตั้งแต่วันเดินทาง

- พิเศษกับส่วนลด 10% ของค่าเบี้ยปีต่อ สำหรับคนสุขภาพดีที่ไม่มีการเคลมสินไหมตลอด 3 ปี

3. สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) หรือไม่

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ด้วย ในแผนซิลเวอร์ แผนโกลด์ แผนไดมอนด์ และ แผนแพลทินั่ม

4. ถ้าซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า แล้วไปเจ็บป่วยต่างประเทศจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่?

จะคุ้มครองการรักษาพยาบาลเฉพาะกรณีการบาดเจ็บ หรือการป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน โดยจะคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันเดินทาง

5. ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% จะได้รับกรณีไหนบ้าง

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยและไม่มีการเคลม ต่อเนื่องติดต่อกัน 3 รอบปีกรมธรรม์ จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ ของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า ในปีกรมธรรม์ถัดไป จำนวน 10% เช่น ผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยและไม่มีการเคลม ในปีกรมธรรม์ที่ 1-3 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยในปีกรมธรรม์ที่ 4

6. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า จะมีการปรับเพิ่มขึ้นตามอายุหรือไม่อย่างไร

โดยปกติแล้ว เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล จะปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกัน ซึ่งสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า ก็เป็นเช่นเดียวกัน

loadingกำลังโหลดข้อมูล...