ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ยืดเวลาแห่งความสุข ไม่หยุดไปกับโรคร้าย ทางเลือกใหม่ที่จะช่วยปกป้องความสุขของคุณและครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง วางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อยให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคุณ เพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดฝัน โดยที่คุณอาจไม่รู้ตัว และใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด

loadingกำลังโหลดข้อมูล...

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงยาวนานตลอดชีพ (ถึงอายุ 85 ปี)

มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยให้เลือก 4 ระยะ คือ 5, 10, 15, 20 ปี

คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงถึง 70 โรค ประกอบด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง 50 โรค และระยะเริ่มต้น 20 โรค

เคลมได้หลายครั้ง (สูงสุด 4 ครั้ง) สำหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น โดยไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างโรค

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุที่รับประกันภัย

iShield ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี : 1 เดือน - 52 ปี
iShield ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี : 1 เดือน - 51 ปี
iShield ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี : 1 เดือน - 56 ปี
iShield ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี : 1 เดือน - 52 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 85 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี / 10 ปี / 15 ปี / 20 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

5,000,000 บาท

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้เฉพาะแบบที่กำหนดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่า ในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. อายุที่สามารถสมัครแบบประกัน iShield ได้คือ?

iShield ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี : 1 เดือน - 52 ปี   

iShield ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี : 1 เดือน - 51 ปี   

iShield ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี : 1 เดือน - 56 ปี   

iShield ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี : 1 เดือน - 52 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้นเท่าไร ?

100,000 บาท

3. ต้องตรวจสุขภาพไหม?

ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัทฯทราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ

4. ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้ไหม

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้เฉพาะแบบที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

5. ถ้าหากสมัครทำประกันแล้ว เบี้ยประกันจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้ทำประกันหรือไม่

เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายสำหรับปีกรมธรรม์ถัดไปจะเท่าเดิม (เบี้ยประกันภัยไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ)

6. ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม

เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

loadingกำลังโหลดข้อมูล...