ชีวิตดีต้องวางแผน ไม่เพียงแต่สุขภาพกายเท่านั้นที่เรา บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมดูแลท่านลูกค้าคนสำคัญอยู่เสมอ
บริษัท ฯ เล็งเห็นว่า “สุขภาพจิตใจที่ดี” เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดี มีความสุข เป็นแรงขับเคลื่อน แรงบันดาลใจ ที่ทำให้เกิดสิ่งดี ๆ ต่าง ๆ มากมายในชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นความรัก ครอบครัว หรือหน้าที่การงาน การเงิน รวมถึงส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

บริษัท ฯ จึงขอนำเสนอบริการที่ลูกค้าสามารถตรวจเช็คสุขภาพจิตใจผ่านทางออนไลน์
โดยปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิต หรือนักจิตวิทยาผ่านช่องทางโทรศัพท์
โดยมี iStrong ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้ให้คำปรึกษา
ภายใต้บริการ KTAXA Mind Health Consultation

การให้บริการครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้

• ทดสอบ หรือวัดระดับความเครียดผ่านช่องทางออนไลน์
• ปรึกษานักจิตวิทยาผ่านทางโทรศัพท์
• ได้รับคำแนะนำอย่างเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตจะมอบสิทธิพิเศษให้เฉพาะลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ กรุงไทย-แอกซ่า Privilege PLUS+ ระดับ Platinum โดยท่านจะได้รับสิทธิทดลองใช้บริการปรึกษา 1 ครั้ง เป็นเวลา 30 นาที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ ตามรายละเอียดดังนี้ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ iStrong กำหนด

• สิทธิบริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตใจ มอบให้กับลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ระดับ Platinum จำนวน 50 สิทธิต่อเดือน
• ลูกค้าสามารถรับสิทธิได้ 1 ครั้งต่อท่าน โดยสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขการให้บริการ

1. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

2. ลูกค้าสามารถรับคำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 1 ครั้ง 30 นาที หากลูกค้าต้องการรับคำปรึกษาเพิ่มเติมจากนี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่าจะได้รับส่วนลด 10% โปรดแจ้งและสอบถามรายละเอียดโดยตรงจากผู้ให้บริการ และค่าใช้จ่ายนี้จะไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์

3. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือ ข้อขัดแย้ง ที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่ผู้ให้บริการตามที่ระบุ ไม่สามารถให้บริการได้ หรือเกิดความล่าช้า โดยรวมไปถึงตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นที่สิ้นสุด

ฟรี ! โปรแกรมตรวจสุขภาพจิตใจออนไลน์

-แบบประเมินเพื่อคัดกรองความจำเป็นในการรับคำปรึกษา (Mental Health Screening Test)
-ฉันรับมือกับปัญหาและวันแย่ ๆ ได้ดีแค่ไหน และหากล้มลง ฉันลุกขึ้นยืนได้เร็วแค่ไหน (Quick Resilience Test)
-แบบประเมินแนวโน้มภาวะซึมเศร้า (Depression Assessment)
-แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Mental Wellness Test)
-แบบประเมินระดับชีวิตที่เติมเต็มและมีความหมาย (Flourishing Test)
-แบบประเมินสไตล์การทำงาน (Working Style – DISC)
-แบบประเมินสุขภาพจิตของคนทำงาน (Mental Health at Work)
-Burn Out & Stress Test
หมายเหตุ โปรแกรมตรวจสุขภาพจิตใจออนไลน์ถูกจัดทำโดย iStrong บริษัท ฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบถึงวิธีการนำเสนอและผลลัพธ์จากแบบทดสอบข้างต้น