ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด

KTAXA Blog

กรุงไทย-แอกซ่า Blog

เรื่องราวน่ารู้ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

KTAXA Blog

เรื่องราวน่ารู้ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

Blog เด่นวันนี้

Blog ทั้งหมด

กลุ่มแอกซ่า และ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กับ ความมุ่งมั่นในฐานะผู้นำบริษัทประกันใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วิกฤตสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเราทุกคนกำลังเผชิญ แอกซ่าในฐานะหนึ่งในบริษัทประกันและนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของโลก รวมถึงกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดภาวะโลกร้อน และสร้างความมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปสู่การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เรามีโอกาสในการช่วยขับเคลื่อนการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศผ่าน ความร่วมมือ และความเชี่ยวชาญ ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

22 กุมภาพันธ์ 2565

ดูเพิ่ม