ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

รายงานผลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล

รายงานประจำปี บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • รายงานผลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล 2564
  PDF 280.9 KB
 • รายงานผลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล 2563
  PDF 288.27 KB
 • รายงานผลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล 2562
  PDF 280.33 KB
 • รายงานผลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล 2561
  PDF 278.77 KB
 • รายงานผลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล 2560
  PDF 82.4 KB
 • รายงานผลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล 2559
  PDF 522.49 KB
 • รายงานผลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล 2558
  PDF 535.41 KB
 • รายงานผลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล 2557
  PDF 941.46 KB
 • รายงานผลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล 2556
  PDF 304.64 KB
 • รายงานผลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผล 2555
  PDF 3.39 MB