ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแคมเปญ ‘ลุ้นทริปเที่ยวอังกฤษพร้อมดูบอลทีมลิเวอร์พูล’

แคมเปญ ‘ลุ้นทริปเที่ยวอังกฤษ พร้อมดูบอลทีมลิเวอร์พูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต’ ให้กับลูกค้า

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแคมเปญ ‘ลุ้นทริปเที่ยวอังกฤษ พร้อมดูบอลทีมลิเวอร์พูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต’ ให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขแคมเปญของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) ของรางวัลคือแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระยะเวลา 7 วัน พร้อมดูบอลพรีเมียร์ลีค ฤดูกาล 2023/24 มูลค่ารางวัลละ 450,000 โดยมีรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้โชคดี

1. คุณบดี เทียนทอง

2. คุณพาดไฉน ธีระรังสฤษดิ์

3. คุณวราภรณ์ จินดาวรานนท์

4. คุณเจนสิรินทร์ คงปาน

5. คุณศรีไพร นอยเปอร์

รายชื่อผู้โชคดี (สำรอง)

1. คุณปัญญา บุญสิทธิ์

2. คุณรจสุคนธ์ นักเบศร์

ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

16 สิงหาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566

เงื่อนไขแคมเปญ

1. ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดยมีการชำระค่าเบี้ยประกันรวมกันตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป จึงได้รับสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นรับรางวัลดังกล่าว

2. เบี้ยประกันภัยที่บริษัทฯ ได้รับจริงในช่วงระยะเวลาแคมเปญ ทุกๆ 100,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ ในการเข้าร่วมลุ้นรับรางวัลดังกล่าว

3. กรมธรรม์ทุกฉบับต้องนำส่งและอนุมัติ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566

 ตัวอย่าง

นายความสุข ซื้อกรมธรรม์ของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ฉบับใหม่ 1 ฉบับ โดยชำระค่าเบี้ยประกัน 60,000 บาท ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566

ในเวลาต่อมา นายความสุขได้ซื้อกรมธรรม์ของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เพิ่มอีก 1 ฉบับ โดยชำระค่าเบี้ยประกัน 45,000 บาท ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

นายความสุขจะได้รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นทริปเที่ยวอังกฤษ พร้อมดูบอลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ แอนฟิลด์ สเตเดียม เมืองลิเวอร์พูล กับ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

โดยกรมธรรม์ดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับ ของนายความสุข จะต้องผ่านระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (Freelook) และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้

หมายเหตุ

1.  ผู้ถือกรมธรรม์ที่ได้รับรางวัล จะต้องผ่านระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์แล้ว (Freelook) และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้

2.  แคมเปญดังกล่าวไม่ครอบคลุม เบี้ยประกันรับปีต่อ (Exclude Renewal Premium)

3.  เบี้ยประกันที่นำมาใช้ในแคมเปญจะเป็นเบี้ยประกันที่หักส่วนลดแล้ว

4. ผลิตภัณฑ์ iWealthy และ iLink คำนวณจาก 100% ของเบี้ยประกันภัยรายงวด (RPP)

ไม่นับเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุน (RTU)  และเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษ (LSTU)

5. ผลิตภัณฑ์ iInvest ไม่เข้าเงื่อนไข

6. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

7. ผู้ได้รับรางวัลสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการแจ้งความจำนงกับทางบริษัทฯ ภายใน

3 วันทำการ หลังจากการประกาศผลรางวัล ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/โอนสิทธิ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ

ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

8. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป.104/2544

ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 ของรางวัลไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือใช้เป็นส่วนลดสำหรับการจ่ายเบี้ยประกัน

9. การเดินทางไป-กลับประเทศอังกฤษ จะเป็นการเดินทางโดยเครื่องบินด้วยที่นั่งผู้โดยสารชั้นประหยัด

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแคมเปญ สำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งช่องทางตัวแทนและช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร รวมถึงพนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีใบอนุญาตการขายประกันชีวิต บริษัทตัวแทนโฆษณา และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดแคมเปญในครั้งนี้

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ และ/หรือ วิดีโอ และ/หรือ เสียงของผู้โชคดี โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ

บริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

12. หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือ ผู้โชคดีไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ และ/หรือ

ไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอังกฤษ จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดการไปทัวร์ประเทศอังกฤษ สำหรับผู้โชคดีหรือผู้ติดตามที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งระบุว่ายินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้เยาว์ โดยหนังสือให้ความยินยอมต้องออกโดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น มิฉะนั้น

ทางบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ในการมอบรางวัล

13. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในแคมเปญนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบ

ต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อที่

บริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ของแคมเปญโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. กรณีมีข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด