หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ขอขอบคุณ ที่ท่านมีความประสงค์ใช้งานระบบหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
* กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์ กรุณาใส่ข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
เลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ของท่าน (ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับทางบริษัท)
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
ตัวอย่าง : 0819871234

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

สวัสดี กรุณากด download หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยจากหมายเลขกรมธรรม์ที่ต้องการ โดยท่านสามารถเลือก download ได้ทีละหมายเลขกรมธรรม์

ย้อนกลับ
* กรณี Download เอกสารไม่ได้ วิธีแก้ปัญหา กด iOS Android
หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดโทร 1159
หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดโทร 1159
หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดโทร 1159
หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดโทร 1159