ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา
07 กรกฎาคม 2566

การเลือกวิธีรับเงิน / การถอนเงินปันผล ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA

Emma by AXA ซึ่งเป็น ผู้ช่วยส่วนตัวดิจิทัล ได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่อย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า และอำนวยความสะดวกให้กับของลูกค้าคนสำคัญ สำหรับลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต (ชนิดมีเงินปันผล) สามารถส่งคำขอ เพื่อเลือกวิธีรับเงิน และการถอนเงินปันผลได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA

เพียงเลือกไอคอน “เปลี่ยนวิธีรับเงิน / การถอนเงินปันผล”

ลูกค้าเลือกวิธีการรับเงินปันผลที่หลากหลายตามความต้องการ ซึ่งปัจจุบันมี 3 วิธีในการเลือกรับเงินปันผล ได้แก่

1. ขอรับเป็นเงินสดโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน

2. นำไปชำระเบี้ยประกันภัย

3. คงไว้กับบริษัท

และเอกสารที่ใช้ไม่มีความซับซ้อน  ถ่ายรูปและอัปโหลด เพียงหน้าสมุดบัญชี ที่มีชื่อตรงกับผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำขอของท่าน ภายใน 3-5 วันทำการ

ข่าวสำคัญ