ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา
10 กุมภาพันธ์ 2566

บริการใหม่จาก Emma by AXA กู้ยืมเงินตามกรมธรรม์

บริการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมห่วงใยและเคียงข้างคุณ ทุกสถานการณ์ ด้วยบริการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ (e-Policy Loan) ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA  ที่สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

ไม่ว่าใครก็เกิดวิกฤติในชีวิตได้ ทั้งเรื่องการเงินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทำให้หลายสิ่งไม่เป็นไปตามแผน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมห่วงใย และเคียงข้างคุณทุกสถานการณ์ ด้วยบริการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ (e-Policy Loan) ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA ที่จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในทุกค่าใช้จ่าย ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ โดยที่ท่านยังได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตตามปกติ

ข้อดี

1.       สะดวก ทำรายการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA พร้อมตรวจสอบวงเงินกู้ตามกรมธรรม์ และอัตราดอกเบี้ยได้เองง่ายๆแค่ปลายนิ้ว

2.       ง่าย ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

3.       รวดเร็ว รู้ผลอนุมัติการกู้ยืมเงินผ่าน SMS และรอรับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 3 -5 วันทำการ

4.       อัตราดอกเบี้ยต่ำขึ้นอยู่กับประเภทและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์แต่ละกรมธรรม์  (ไม่เกิน 8% ต่อปี ขึ้นอยู่กับประเภทและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์)

5.       รักษ์โลก คุณได้มีส่วนช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการลดใช้กระดาษ

6.       อิสระในการวางแผนการเงิน โดยลูกค้าสามารถเลือกชำระคืนเงินกู้ได้เมื่อพร้อม

7.       รับสิทธิและความคุ้มครองชีวิตตามกรมธรรม์เช่นเดิมในระหว่างการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์

ข้อควรทราบ

1.       เฉพาะประกันรายสามัญที่สถานะกรมธรรม์มีผลบังคับ และกรมธรรม์ที่มีมูลค่าเงินสด

2.       การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ จำนวนเงินที่ขอกู้ยืม และอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับแบบประกันภัยของท่าน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

      เอกสารที่ใช้

1.       บัตรประชาชนของผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ย

2.       สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้เอาประกัน  หรือผู้ชำระเบี้ย (ชื่อบัญชีที่ไม่ใช่ และ/หรือ/เพื่อ/โดย)

3.       บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ได้

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์

1.       เลือก ‘กรมธรรม์ของฉัน’

2.       เลือก ‘กู้ยืมเงินตามกรมธรรม์’

3.       ระบุวงเงินที่ต้องการ

4.       ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงิน

5.       รอรับ SMS ยืนยัน และหากได้รับอนุมัติรอรับเงินโอนเข้าบัญชีใน 3 - 5 วันทำการ

ท่านสามารถดาวน์โหลด Emma by AXA เพื่อใช้บริการ e-Policy Loan

ได้ที่ App Store: https://ktaxa.live/app-emma-online

และ Google play : https://ktaxa.live/play-emma-online

ช่องทางการตรวจสอบ วงเงินกู้ตามกรมธรรม์และดอกเบี้ย

1.       แอปพลิเคชัน Emma by AXA

2.       จดหมายรายงานมูลค่าของกรมธรรม์ โดยบริษัทฯดำเนินการจัดส่งให้ปีละ 1 ครั้ง ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์

3.       ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

การชำระคืนเงินกู้ตามกรมธรรม์

กรณีชำระคืนเงินกู้ตามกรมธรรม์* สามารถชำระทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หากต้องการชำระบางส่วน แนะนำชำระมากกว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในวันที่ชำระ เพื่อครอบคลุมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ผ่านช่องทางแนะนำ ดังนี้

1.       ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร โดย

เลือกเมนูชำระค่าสินค้าและบริการ  - เลือก “ประกันชีวิต” - เลือก "บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต”

เลขที่อ้างอิง 1 (Ref.1) ระบุ เลขกรมธรรม์ 10 หลัก

เลขที่อ้างอิง 2 (Ref.2) ระบุ 05

ธนาคารผู้ให้บริการ  ได้แก่

1.1    ธนาคารกรุงไทย - แอปพลิเคชัน KTB NEXT

1.2    ธนาคารกรุงเทพ - แอปพลิเคชัน Bualuang mBanking

1.3    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - แอปพลิเคชัน KMA

1.4    ธนาคารกสิกรไทย - แอปพลิเคชัน K PLUS

1.5    ธนาคารไทยพาณิชย์ - แอปพลิเคชัน SCB Easy

1.6    ธนาคารทหารไทยธนชาต - แอปพลิเคชัน ttb touch

1.7    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ - แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

2.       ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า สำนักงานใหญ่ และ 6 สาขา ของบริษัทฯ

เมื่อบริษัทฯได้รับยอดชำระแล้ว  ลูกค้าจะได้รับเอกสารใบเสร็จรับคืนเงินกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ หลังจากบริษัทฯ บันทึกเงินเข้าระบบ 1 วันทำการ ผ่านทาง email หรือ SMS ทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ให้ไว้กับบริษัทฯ

*การชำระเงินกู้ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้

ข่าวสำคัญ