ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา
02 มิถุนายน 2565

สามารถดูรายละเอียดการลงทุนของคุณได้ง่ายๆ และทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยตัวเอง ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA

สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) อันได้แก่ iInvest iWealthy และ iLink สามารถดูรายละเอียดการลงทุนของคุณได้ง่ายๆ และทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยตัวเอง ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA

•      ลูกค้าสามารถดูสรุปข้อมูลการลงทุน ภาพรวมสถานะการลงทุน 

•      ดูรายละเอียดสัดส่วนกองทุนที่เลือกไว้ ตามมูลค่ากองทุน

•      ดูประวัติการทำรายการต่างๆในแต่ละกองทุน

•      ดูมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ล่าสุดของกองทุนทั้งหมดที่สามารถลงทุนได้

•      ทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA ได้ด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการดูรายละเอียดการลงทุน สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked)

1. เลือก “กรมธรรม์ของฉัน”

2. เลือก "กรมธรรม์ Unit-Linked"

3. เลือก "สัญญาหลัก" เพื่อดูสรุปข้อมูลการลงทุน

-  สัดส่วนการลงทุน

-  มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งหมด

-  ประวัติการทำรายการ

4. เลือก "ทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน" เพื่อทำแบบประเมินออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA ได้ด้วยตัวเอง

“ การจัดสรรกองทุน (Investment Allocation) หรือ การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching) กรุณาติดต่อตัวแทนประกันชีวิตของท่าน เพื่อดำเนินการ”

•• ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาการใช้งาน Emma ผ่านอีเมล customer.care@krungthai-axa.co.th หรือ โทร 1159 กด 5 กด 3 (Emma by AXA)

ขั้นตอนการลงทะเบียนและฟีเจอร์ต่างๆของ Emma by AXA สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://www.krungthai-axa.co.th/th/customer-service/emma-by-axa/emma-by-axa-how-to
อย่าลืมกดดาวน์โหลด Emma by AXA เลยตอนนี้! Emma พร้อมดูแลด้านสุขขภาพ ข้อมูลกรมธรรม์ และสิทธิพิเศษต่างๆ ของลูกค้าคนสำคัญ

App Store :https://ktaxa.live/app-emma-online
และ Google play :https://ktaxa.live/play-emma-online

ข่าวสำคัญ