แพ็คเกจสำเร็จรูป
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เพราะเราเห็นความปลอดภัยของพนักงานทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จาก กรุงไทย-แอกซ่า

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ การเตรียมความพร้อมด้วยสวัสดิการความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มจึงเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นสำหรับองค์กรมืออาชีพ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพนักงานของคุณ

สิทธิประโยชน์หลักประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

เลือกแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ แบบแพลทินั่ม หรือ แบบคลาสสิค

ตารางแสดงผลประโยชน์ แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม พร้อมค่ารักษาพยาบาล ที่คุณจะได้รับ
ผลประโยชน์
จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ
100,000
200,000
300,000
500,000
700,000
1,000,000

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ (รวมการบาดเจ็บ
จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

10,000
20,000
30,000
50,000
70,000
100,000
การสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

สูญเสียมือทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
หรือสายตาทั้ง 2 ข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 ข้างขึ้นไป

100,000
200,000
300,000
500,000
700,000
1,000,000

สูญเสียมือ 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้า 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
หรือสายตา 1 ข้าง

60,000
120,000
180,000
300,000
420,000
600,000

สูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้า (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อ)

1,000 - 25,000
2,000 - 50,000
3,000 - 75,000
5,000 - 125,000
7,000 - 175,000
10,000 - 250,000

หูหนวก 2 ข้างหรือเป็นใบ้

50,000
100,000
150,000
250,000
350,000
500,000

หูหนวก 1 ข้าง

15,000
30,000
45,000
75,000
105,000
150,000
การฆาตกรรมลอบทำร้าย
100,000
200,000
300,000
500,000
700,000
1,000,000
อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
200,000
300,000
500,000
700,000
1,000,000
ตารางแสดงผลประโยชน์ แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม ที่คุณจะได้รับ
ผลประโยชน์
จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ
100,000
200,000
300,000
500,000
700,000
1,000,000
การสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

สูญเสียมือทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
หรือสายตาทั้ง 2 ข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 ข้างขึ้นไป

100,000
200,000
300,000
500,000
700,000
1,000,000

สูญเสียมือ 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้า 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
หรือสายตา 1 ข้าง

60,000
120,000
180,000
300,000
420,000
600,000

สูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้า (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อ)

1,000 - 25,000
25,000 - 50,000
3,000 - 75,000
5,000 - 125,000
7,000 - 175,000
10,000 - 250,000

หูหนวก 2 ข้างหรือเป็นใบ้

50,000
100,000
150,000
250,000
350,000
500,000

หูหนวก 1 ข้าง

15,000
30,000
45,000
75,000
105,000
150,000
การฆาตกรรมลอบทำร้าย
100,000
200,000
300,000
500,000
700,000
1,000,000
อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
200,000
300,000
500,000
700,000
1,000,000