ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มค่าทุกวัย เบาใจค่ารักษา เริ่มต้นรับมือกับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ ให้คุณและครอบครัวใช้ชีวิตได้อย่างหมดห่วงไร้กังวล ด้วยผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดผู้ป่วยใน

loadingกำลังโหลดข้อมูล...

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 5 แผน ครอบคลุมทุกความต้องการ ค่าห้องตั้งแต่ 1200 สูงสุดถึง 6200 บาทต่อวัน

อายุรับประกันภัย 1 เดือน - 70 ปี สามารถต่ออายุได้จนถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 90 ปี

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการผลประโยชน์

โดดเด่นด้วยความคุ้มครองค่ารักษาฯ ส่วนเกินสิทธิ สูงสุดอีก 70% ของค่ารักษาพยาบาล และค่าแพทย์ผ่าตัด

เดินทางอุ่นใจ ด้วยค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ สูงสุด 90 วัน นับตั้งแต่วันเดินทาง

พิเศษ ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ในปีต่ออายุ หากไม่มีการเคลมสินไหมทดแทน 3 ปีกรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกัน

เบี้ยประกันภัยสุขภาพ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

จำนวนแผนความคุ้มครอง

5 แผนความคุ้มครอง ตามค่าห้องกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน คือ แผน 1200, 2200, 3200, 4200 และ 6200

อายุรับประกันภัย

แผน 1200, 2200 และ 3200 :  1 เดือน - 70 ปี
แผน 4200 และ 6200 : 11 - 70 ปี

ความรับผิดส่วนแรก

แผน 1200, 2200, 3200 ที่อายุ 1 เดือน - 10 ปี : 3,000/ 5,000/ 7,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี (ต่ออายุได้ทุกปีจนถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)

อาณาเขตความคุ้มครอง

คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย

สัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้

สามารถแนบสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมได้ตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัน

พิจารณารับประกันภัยแบบปกติ (Full Underwriting)

เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบ

1. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

- 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป   

- 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม สำหรับโรคดังต่อไปนี้
เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

2. ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไป

ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด โรคเอดส์หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นต้น

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า เหมาะกับใคร

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า เหมาะกับบุคคลดังต่อไปนี้

1. กลุ่มคนที่มีรายได้ประจำ ข้าราชการหรือพนักงานบริษัท ที่เริ่มต้นการวางแผนด้านสุขภาพและต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เพิ่มเติมจากสวัสดิการที่มีอยู่

2. กลุ่มคนมีครอบครัวต้องการวางแผนค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุตร เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลของบุตร และต้องการให้บุตรได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด

2. สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า มีจุดเด่นอย่างไร

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า มีจุดเด่นดังนี้

- เป็นสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมทุกความต้องการของทุกวัย มีแผนความคุ้มครองที่ให้ค่าห้องตั้งแต่ 1200 สูงสุดถึง 6200 บาทต่อวัน

- คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี

- คุ้มครองค่ารักษาแบบผู้ป่วยใน พิเศษด้วยความคุ้มครองค่ารักษาฯ ส่วนที่เกินสิทธิ สูงสุดอีก 70% ทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าแพทย์ผ่าตัด

- ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

- ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉินในต่างแดน สูงสุด 90 วันนับตั้งแต่วันเดินทาง

- พิเศษกับส่วนลด 10% ของค่าเบี้ยปีต่อ สำหรับคนสุขภาพดีที่ไม่มีการเคลมสินไหมตลอด 3 ปี

3. ถ้าซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า แล้วไปเจ็บป่วยต่างประเทศจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่?

จะคุ้มครองการรักษาพยาบาลเฉพาะกรณีบาดเจ็บ หรือการป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน โดยจะคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 90 วัน
นับตั้งแต่วันเดินทาง

4. ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% จะได้รับกรณีไหนบ้าง

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยและไม่มีการเคลม ต่อเนื่องติดต่อกัน 3

รอบปีกรมธรรม์ จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ ของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า ในปีกรมธรรม์ถัดไป จำนวน 10% เช่น ผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยและไม่มีการเคลม ในปีกรมธรรม์ที่ 1-3 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยในปีกรมธรรม์ที่ 4

5. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า จะมีการปรับเพิ่มขึ้นตามอายุหรือไม่อย่างไร

โดยปกติแล้ว เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล จะปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกัน ซึ่งสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า ก็เป็นเช่นเดียวกัน

loadingกำลังโหลดข้อมูล...