ขอคืนภาษี ใครก็รอไม่ได้!!

กรุงไทย-แอกซ่า ขอเสนอแบบประกันที่ช่วยคุณ “ลดหย่อนภาษี” ได้ง่ายๆ ให้พอดีกับความต้องการและเหมาะสมกับแผนการเงินของคุณ
ประกันบำนาญเพื่อวางแผนเกษียณ
iRetire 5

จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครองยาว เลือกรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้

  สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี
  แต่คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • รับเงินบำนาญสูงสุด 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยเลือกรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้
 • รับความคุ้มครอง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 110% ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า(เฉพาะช่วงก่อนรับบำนาญ)
 • เบี้ยประกันภัย หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท โดยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากรกําหนด
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ประกันชีวิตเพื่อเป็นมรดก
iProtect S

จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครองยาว รอรับผลประโยชน์งวดเดียวก้อนใหญ่

  สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปีแต่
  คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • ความคุ้มครองสูงถึง 31 เท่าของเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่วันแรกที่คุณจ่ายเบี้ย*
 • สร้างมรดกหลักล้านด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 88 บาทต่อวัน*
 • เงินผลประโยชน์ไม่ถูกหักภาษี หรือค่าธรรมเนียมโอนทรัพย์มรดก
 • เบี้ยประกันภัยหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท โดยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากรกำหนด

  *กรณีผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 20 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท และชำระเบี้ยเป็นรายปี
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ประกันชีวิตเพื่อสร้างวินัยการออม
iGen

จ่ายเบี้ย 6 ปี แต่ได้รับผลประโยชน์คืนเร็วกว่าและได้เงินคืนทุกปี

  สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี
  แต่คุ้มครอง 10 ปี
 • รับผลประโยชน์เมื่ออยู่ครบสัญญา
  สูงถึง 198%
 • รับเงินคืนทุกปี 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีที่ 1-10
 • กรณีเสียชีวิต จ่าย 100% ของทุนประกัน หรือมูลค่าเวนคืน หรือเบี้ยประกันภัยหลักที่ชําระมา แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า
 • เบี้ยประกันภัย หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท โดยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากรกําหนด
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ประกันบำนาญเพื่อวางแผนเกษียณ (iRetire 5)
ประกันชีวิตเพื่อเป็นมรดก (iProtect S)
ประกันชีวิตเพื่อสร้างวินัยการออม (iGen)
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ชื่อ-นามสกุล* กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์มือถือ* กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
จังหวัด* กรุณาเลือกจังหวัด
ส่งข้อมูล
กำลังส่งข้อมูล
ขอบคุณค่ะ
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในเวลาที่ท่านสะดวก
ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ
ส่งอีกครั้ง