คุ้มครองครบ คืนภาษีคุ้ม

ที่สุดแผนประกันจาก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ช่วยลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท* พร้อมตอบทุกความต้องการในแผนชีวิตคุณ
ประกันคุ้มครองชีวิต โรคร้ายแรง
iShield

โรคร้าย ควบคุมไม่ได้ แต่ “ความสุข” คุณปกป้องได้

  สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
 • ระยะเวลา ชำระเบี้ยสั้น เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญาช่วยยืดความสุขของคุณออกไปยาวๆ
 • 70 โรคร้ายแรงที่ไอชิลด์คุ้มครองทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง: โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 20 โรค , โรคร้ายแรงระยะรุนแรง 50 โรค
 • เคลมได้หลายครั้ง สำหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น โดยไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างโรค
 • สบายใจ ไม่เสียเปล่า กับผลประโยชน์ที่ต่างจากแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเผชิญกับโรคร้ายหรือไม่ ก็อุ่นใจว่าเบี้ยฯ ที่จ่ายไปไม่สูญเปล่า
 • เบี้ยประกันภัยในส่วนคุ้มครองชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากรกําหนด
ประกันตลอดชีพ
LifeProtect 18

เพิ่มความอุ่นใจให้กับคุณ และเตรียมความพร้อมวางแผนเพื่อครอบครัวที่คุณรัก

  สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
 • สร้างหลักประกันตั้งแต่วันแรกที่ชำระเบี้ย ด้วยเบี้ยประกันภัยต่ำ แต่ให้ความคุ้มครองสูง
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและครบกำหนดสัญญา รับจำนวนเงินเอาประกัน หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 101% ของเบี้ยประกันหลักที่ชำระมาทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 • เพิ่มค่าความคุ้มครองได้ตามต้องการด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติม ด้วยเบี้ยประกันที่คุณยังสามารถชำระไหว
 • เบี้ยประกันภัยในส่วนคุ้มครองชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากรกําหนด
แบบประกันบำนาญ
Life Retire 5

ให้ความสุขอยู่คู่กับคุณในวัยเกษียณ

  สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
 • ชำระเบี้ยสั้น ช่วยให้คุณเริ่มต้นวางแผนได้ง่ายขึ้น ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี คุ้มครองจนครบอายุ 85 ปี
 • รับเงินบำนาญ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี - 85 ปี โดยสามารถเลือกรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรายปีให้สอดคล้องกับการวางแผนการใช้ชีวิตของคุณ
 • นอกเหนือจากการวางแผนเกษียณเพื่อตัวคุณเอง คือการได้เพิ่มหลักประกันให้กับคนข้างหลัง (กรณีเสียชีวิต)
 • รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากรกําหนด
ประกันคุ้มครองชีวิต โรคร้ายแรง (iShield)
ประกันตลอดชีพ (LifeProtect 18)
แบบประกันบำนาญ (Life Retire 5)
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ชื่อ-นามสกุล* กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์มือถือ* กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
จังหวัด* กรุณาเลือกจังหวัด
ส่งข้อมูล
กำลังส่งข้อมูล
ขอบคุณค่ะ
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในเวลาที่ท่านสะดวก
ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ
ส่งอีกครั้ง