เทเลเฮลท์

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ นำเสนอบริการใหม่ด้านสุขภาพ ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
โดยลูกค้าสามารถพบแพทย์ได้จากที่บ้าน พร้อมส่งยาถึงบ้าน

โปรโมชั่นพิเศษ ฟรี! ค่าบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ จำนวน 1 ครั้งแรกที่ใช้บริการ

เงื่อนไข

  • โปรโมชั่น "ฟรีค่าบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์จำนวน 1 ครั้ง" คือ ไม่คิดค่าบริการในส่วนที่ปรึกษาแพทย์ออนไลน์เท่านั้น โดยที่ไม่รวมค่ายา และค่าบริการออนไลน์

  • สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ทั้งนี้ค่ายา และค่าบริการออนไลน์ที่เกิดขึ้น จะยังคงมีระยะเวลารอคอย 30 วันตามปกติ

  • ใช้บริการได้ 1สิทธิต่อ 1 ท่าน

  • ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

กรุงไทย-แอกซ่า TeleHealth ขยายพื้นที่จัดส่งยาไปอีก 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สงขลา และเชียงใหม่ ท่านลูกค้าสามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ค้นหาคำว่า “Clicknic” ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน จากนั้น เลือก กรุงไทย –แอกซ่า ประกันชีวิต และยืนยันข้อมูลของท่านด้วยหมายเลขกรมธรรม์ เพียงเท่านี้ ท่านก็พร้อมปรึกษาแพทย์ได้ทันที และมีบริการส่งยาถึงบ้านภายในวันเดียวกัน* *เฉพาะเมื่อท่านลูกค้ารับบริการเทเลเฮลท์ ระหว่าง 08:00 น. - 16:00 น. เท่านั้น

ดาวน์โหลด ลงทะเบียน และเชื่อมต่อกรมธรรม์ได้แล้ววันนี้ สุขภาพดีทันใจ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICKNIC โดยค้นหาคำว่า "CLICKNIC" ทั้งใน App Store และ Play Store หรือกดที่ด้านล่าง

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนของท่าน

เชื่อมต่อกรมธรรม์

เชื่อมต่อกรมธรรม์ด้วยบัตรประกันสุขภาพของท่าน

การลงทะเบียนใช้บริการ TeleHealth ครั้งแรก ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ดังนี้

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน CLICKNIC แล้วลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ และบัตรประชาชนสำหรับคนไทย หรือ เลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ จากนั้น กดปุ่ม "ข้อมูลส่วนตัว" ที่มุมขวาล่าง เลือก "กรมธรรม์ของฉัน" และเลือก "กรุงไทย-แอกซ่า" เพื่อเชื่อมต่อกรมธรรม์ โดยใส่ข้อมูลดังนี้
1. ลูกค้ารายบุคคล : ระบุหมายเลขกรมธรรม์ (Policy Number) บนบัตรประกัน เช่น 50x-xxxxxxx
2. ลูกค้าประกันกลุ่ม : ระบุหมายเลขกรมธรรม์ (Policy Number) และเลขที่สมาชิก (Certificate No.) เช่น 810xxxxx หรือ CSxxxxxx และ 00xxx/0x

9 ข้อควรรู้ของ TeleHealth

1. TeleHealth คืออะไร

TeleHealth เป็นบริการพบแพทย์ออนไลน์ที่ครบวงจรเสมือนลูกค้าไปโรงพยาบาล โดยมีบริการต่างๆ ได้แก่ ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ การสั่งจ่ายยา และส่งยาถึงบ้าน

2. TeleHealth มีค่าบริการหรือไม่

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ TeleHealth ประกอบด้วย ค่าบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ และในกรณีที่ลูกค้าเลือกรับยา จะมีค่ายาในการรักษาจากร้านยา

3. ใครสามารถใช้ TeleHealth ได้

TeleHealth คือ บริการพิเศษใหม่ล่าสุดเพื่อลูกค้าคนสำคัญของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดยปัจจุบันผู้ที่มีสิทธิสามารถใช้ TeleHealth ได้คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดยมีเงื่อนไขดังนี้*
1. กรมธรรม์ดังต่อไปนี้ ที่ยังมีสถานะคุ้มครองตามสัญญาและมีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD) ค่าใช้จ่ายจากการเข้าใช้บริการ TeleHealth จะถูกหักออกจากผลประโยชน์ส่วนนี้ หรือไม่ต้องสำรองจ่าย (เว้นแต่ ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD) คงเหลือไม่เพียงพอ)
- พนักงานบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรมธรรม์ประกันสุขภาพ ที่มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD)
- กรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประเภทกลุ่ม สำหรับบริษัทที่เลือกใช้บริการ TeleHealth
2. กรมธรรม์ที่ยังมีสถานะคุ้มครองตามสัญญา นอกเหนือจากข้างต้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการเข้าใช้บริการ TeleHealth เอง
*ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ TeleHealth โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ประโยชน์ของ TeleHealth

TeleHealth ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ ที่สะดวกรวดเร็ว ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องรอคิวในการเข้าถึงการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ

5. สถานการณ์ใดไม่ควรใช้ TeleHealth

- บริการ TeleHealth ไม่เหมาะกับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องการการรักษาทางการแพทย์เร่งด่วน เช่น ถ้าลูกค้ามีอาการเจ็บหน้าอก หายใจไม่สะดวก หรือ เกิดอุบัติเหตุ ลูกค้าควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที
- บริการ TeleHealth ไม่แนะนำในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี กรณีเด็กอายุ 5-15 ปี ควรใช้บริการ TeleHealth ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- การให้คำปรึกษา และบริการทางการแพทย์ผ่าน TeleHealth เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้นตามข้อมูลที่แพทย์ได้รับจากผู้รับบริการ ไม่ถือเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์

6. TeleHealth เหมาะกับอาการป่วยประเภทใด

ลูกค้าสามารถใช้ Telehealth เพื่อปรึกษาแพทย์ได้ เมื่อลูกค้ามีอาการเจ็บป่วยทั่วไป สามารถรักษาด้วยยาและดูแลตัวเองที่บ้านได้ หรือทางการแพทย์เรียกว่า Simple diseases เช่น ท้องเสีย เป็นหวัด ออฟฟิสซินโดรม เป็นต้น

7. เวลาให้บริการ TeleHealth และเขตพื้นที่จัดส่งยา

TeleHealth เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07:30 น. - 19:30 น. และมีบริการส่งยาในเวลา 08:00 น. - 20:00 น. ในเขตพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อันได้แก่ สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, นครปฐม และบริการส่งยาในเวลา 08:00 น. - 16:00 น. ในเขตพื้นที่จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สงขลา และเชียงใหม่

8. วิธีการลงทะเบียนใช้ TeleHealth ครั้งแรก

การลงทะเบียนใช้บริการ TeleHealth ครั้งแรก ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ดังนี้
ดาวโหลดแอปพลิเคชัน CLICKNIC แล้วลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ และบัตรประชาชนสำหรับคนไทย หรือ เลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ จากนั้น กดปุ่ม "ข้อมูลส่วนตัว" ที่มุมขวาล่าง เลือก "กรมธรรม์ของฉัน" และเลือก "กรุงไทย-แอกซ่า" เพื่อเชื่อมต่อกรมธรรม์ โดยใส่ข้อมูลดังนี้
1. ลูกค้ารายบุคคล : ระบุหมายเลขกรมธรรม์ (Policy Number) บนบัตรประกัน เช่น 50x-xxxxxxx
2. ลูกค้าประกันกลุ่ม : ระบุหมายเลขกรมธรรม์ (Policy Number) และเลขที่สมาชิก (Certificate No.) เช่น 810xxxxx หรือ CSxxxxxx และ 00xxx/0x

9. ขั้นตอนการจัดส่งยาจาก TeleHealth

เมื่อลูกค้าปรึกษาแพทย์เรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที ลูกค้าจะได้รับโทรศัพท์จากเภสัชกร อธิบายการใช้ยาและข้อควรระวังต่างๆ โดยท่านสามารถปรึกษาเรื่องยาเพิ่มเติม ขอลดจำนวนยา หรือเลือกรับยาเพียงบางรายการได้ หากมียาเดิมอยู่แล้ว

หมายเหตุ : สำหรับแบบประกัน iHealthy, Flexi Health และ Group Health ที่ลูกค้าเลือกซื้อยาเองจากร้านยา สามารถส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. ใบสั่งยาฉบับจริง หรือสามารถระบุเพียงเลขที่ขอคำปรึกษาที่ได้รับจากระบบแทนได้
3. ใบเสร็จรับเงินจากร้านยาที่จดทะเบียนถูกต้อง โดยจะต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
- ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของร้านยา
- วันที่ใช้บริการ (ต้องซื้อยาภายใน 2 วันนับจากวันที่ได้รับใบสั่งยา)
- ชื่อ-สกุล ของผู้เอาประกันภัย
- รายการยา พร้อมจำนวนและราคา
- ชื่อ-สกุล และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) ของเภสัชกรผู้ทำการจ่ายยา
4. สามารถส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมได้ที่
- ศูนย์บริการลูกค้า กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ทุกสาขา
- กรณีที่ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 3,000 บาท สามารถส่งรูปถ่ายเอกสารทางออนไลน์ โดยล็อคอินผ่านระบบ MyAXAHealth ที่ https://www.myaxahealth.com

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 1159 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุน พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดแก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้มีสุขภาพที่ดี และมีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา